Llum verda definitiva cap a la Vegueria Penedès

403

vegueria penedesJunts pel Sí, PSC, CatSí· QueEsPot i la CUP van registrar ahir dijous con· juntament al Parlament una proposició de llei per modi· ficar la legislació sobre ve· gueries de 2010 amb l’objectiu d’incloure la del Penedès, una reivindicació que la platafor· ma d’entitats que la impulsa considera “històrica”. Signi· fica un gran pas endavant, la definitiva llum verda cap a la Vegueria Penedès, que inclou tota la comarca de l’Anoia a excepció de l’entorn de Calaf.

En roda de premsa a la cam· bra catalana, el portaveu de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP), Fèlix Simon, va assenyalar que la creació de la vegueria del Penedès és una “reivindicació històrica”, ja que es tracta d’un territori amb “personalitat pròpia “i ric en cultura “.

“La vegueria del Penedès és una il·lusió col·lectiva, que compta amb el coratge polí· tic suficient, ja que hem anat sumant complicitats i adhesi· ons, i hi ha un consens d’excel· lència”, va dir Simon, que va estar acompanyat en la roda de premsa per diputats dels quatre grups parlamentaris que han registrat aquesta ini· ciativa. Hi eren, de Junts pel Sí, Neus Lloveras, Maria Ros· sell, les diputades igualadines Maria Senserrich i Alba Ver· gés, Teresa Vallverdú; Magda Antoni Castellà; Eva Martínez (PSC); Hortènsia Grau (Cata· lunya sí que es pot·ICV) i Joan Garriga.

vegueria 2El portaveu de la plataforma va destacar que aquesta pro· posició de llei presentada ara compta amb el suport de 99 dels 135 diputats de la cambra, és a dir, més del 73% de la re· presentació parlamentària. És doncs, un fet, que la Vegueria Penedès és a les portes de con· vertir·se en una realitat…

El passat 6 d’abril, represen· tants de la plataforma es van reunir amb diputats d’aquests quatre grups parlamentaris, trobada en què aquests es van comprometre a avançar en la creació de la vegueria del Pe· nedès mitjançant la modifica· ció de la llei de juliol de 2010. Després de presentar a regis· tre la proposició de llei, Simon va expressar la seva confiança que aquesta iniciativa es tra· miti “el més ràpid possible” perquè pugui aprovar·se en tres o quatre mesos.

Els parlamentaris “han fet els deures”, tal com s’ha fet palès en la nova reunió celebrada aquest dimecres al Parlament amb els mateixos assistents llevat del representant de la CUP que es va excusar. Per part de la PVP hi era també l’empresari odenenc Antoni Riera. A favor de la unanimi· tat de la causa penedesenca es va intentar sumar a l’acord els grups del PP i Cs, però, segons que s’ha informat, no van vo· ler donar·hi el seu suport. Ara doncs s’iniciarà la tramitació d’aquesta llei que pot ser molt ràpida, atesa la seva poca com· plexitat i el gran suport que té a la cambra.

Ahir dijous es pot considerar com un dia històric que dona· rà pas ben aviat a la propera i memorable jornada en què el Parlament de Catalunya apro· varà solemnement el reco· neixement de la Vegueria del Penedès després de gairebé 12 anys de lluita i esforços, i del suport majoritari dels ajunta· ments i consells comarcals, del món cultural, del món eco· nòmic i de la societat pene· desenca, amb ella la pràctica totalitat dels ajuntaments del centre i sud de l’Anoia, la Unió Empresarial, el nostre Consell Comarcal, Fira d’Igualada i moltes entitats.