5 d'abril de 2013

L’aplicació #hispanofail, amb més novetats

hf_1.jpg #hispanofail incorpora les líniesIgualada-UAB, Vilafranca-Barcelona i dóna accés públic a les dades. L’eina de denúncia ciutadana del mal funcionament dels transports públics operats per l’empresa Hispano Igualadina hispanofail.com, amplia en dues línies el seu servei i dóna accés públic a totes les dades. El passat mes de març s’ha obert el servei #hispanofail a les línies d’Igualada -Universitat Autònoma i Vilafranca del Penedès -Barcelona, sumant-se així a la jaexistent d’Igualada -Barcelona. Aquesta eina gratuïta desenvolupada per l’empresa igualadina Creagia, permetals usuaris de les línies de transport públic esmentades tramitar denúncies per les incidències esdevingudes arran del mal funcionament del servei. Aquestes denúncies són enviades als respectius ajuntaments d’Igualada i Vilafranca que posen aquesta informació en coneixement de la Generalitat deCatalunya a fi i efecte d’informar de les incidències, per una banda, i de demanar responsabilitats per l’altra. Aprofitant la incorporació de noves línies #hispanofail ha posat a disposició detothom totes les dades estadístiques captades des de l’entrada en funcionament del servei. Així doncs qualsevol usuari pot accedir a les dades de les tres línies isegmentar-les per períodes temporals segons convingui. Hispanofail Hispanofail.com és una webapp gratuïta desenvolupada per l’empresa Creagia i que es va llençar al públic el passat 4 de juny de 2012. L’eina, pensada pelfuncionament amb smartphones però també accessible des d’ordinadors, ha rebut més de 630 queixes des de la seva posada en funcionament. La webapp dóna resposta a la tramitació de queixes per part d’usuaris dels esmentats serveis públics amb problemes històrics, posant de manifest les deficiències del servei i facilitant-ne la seva tramitació. Creagia És una jove empresa igualadina que desenvolupa estratègies de màrquetingdigital per a empreses i marques, i a través de Creagia Labs, experimenta novestecnologies i posa en marxa tot tipus de projectes i idees, essent el seu laboratorid’innovació i exploració.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article:

L'Enquesta

Creus que el violador d'Igualada acabarà complint els 35 anys de condemna?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta