Igualada obre una potent convocatòria d’arranjament d’habitatges i de masoveria urbana

10 de març de 2023

Fins al 30 de juny, l’Ajuntament obre una nova convocatòria per la subvenció d’arranjament d’habitatges per, cedir-los a la borsa de lloguer assequible durant 5 anys. També fins al 30 de juny hi haurà oberta la convocatòria de Masoveria Urbana que subvenciona l’arranjament d’habitatges per part de masovers que participen en algunes de les tasques de rehabilitació a canvi de poder viure-hi de lloguer uns anys.

La regidora d’Acció Social i Habitatge de l’Ajuntament, ha estat l’encarregada de presentar aquesta nova convocatòria de subvencions que espera “que repeteixin l’èxit de l’anterior any tant per la rehabilitació com per la masoveria, en què les obres de masoveria s’acaben aquest mes de març i ja hi ha llogaters que viuen en els primers pisos rehabilitats”.

Fins a 20.000€ per a rehabilitar habitatges
Pel que fa a la subvenció per rehabilitar habitatges en desús, es manté la bonificació de fins a 20.000€ per habitatge i es pot obtenir un bestreta d’un 20%. El compromís d’incloure l’habitatge en la Borsa de Mediació s’ha de signar en el mes següent l’obtenció de la llicència d’obres.

Els canvis més rellevants que s’han fet en les bases de les subvencions d’aquest any són la inclusió de la figura d’un tècnic competent que realitzi i validi el pressupost i seguiment de les obres i, en el cas que un sol propietari sol·liciti la subvenció per més d’un habitatge ho haurà de fer amb una sol·licitud per cada un dels habitatges. Els habitatges, un cop destinats a lloguer assequible també tindran una bonificació del 50% en l’IBI.

Fins a 15.000€ per a masoveria urbana
Riera ha explicat que també es repeteix el programa de masoveria urbana que l’any passat va iniciar-se amb la rehabilitació de dos pisos per part de dos joves masovers amb la supervisió dels tècnics.

Aquest model consisteix en un acord entre una part propietària d’un habitatge que requereix unes rehabilitacions per ser habitable, i una part masovera, les quals convenen una carència de lloguer per aquesta última a canvi de realitzar un seguit de millores a l’immoble.

L’objectiu del projecte és augmentar el parc de vivendes de lloguer assequible per persones joves a Igualada mitjançant la masoveria urbana com a forma alternativa d’accés a l’habitatge. Carme Riera ha explicat que “el projecte segueix amb la voluntat de posar en contacte propietaris d’immobles que requereixen rehabilitacions amb persones que necessiten un habitatge i tenen els coneixements i el temps per fer les reformes”. D’aquesta manera, ha destacat Riera, “els propietaris poden adequar i donar un nou ús als seus pisos per part dels masovers joves, que poden accedir a un habitatge i millorar-lo ells mateixos”.

Es tracta d’una subvenció amb un import màxim de 15.000€ per habitatge i 5.000€ per als elements comuns, com en l’altra subvenció hi pot haver una bestreta d’un 20% un cop s’hagi obtingut la llicencia d’obres. Els masovers han de tenir entre 18 i 35 anys, no ser propietari de cap altre habitatge, estar inscrit a la Borsa d’Habitatge d’Igualada i manifestar el seu interès en acollir-se al Programa de Masoveria Urbana i el lloguer no pot representar més del 30% dels ingressos. El propietari de l’habitatge i el masover formalitzaran acord a on el propietari cedeix al masover perquè faci les obres de reparació.

S’establirà un període de carència en el pagament de la renda per part del masover, que començarà a comptar en el moment en què l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat i CEE.

Com fer la sol·licitud?
Les cites per informar-se o realitzar les sol·licituds es poden fer de forma presencial amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a l’Ajuntament (93 8031950) o de forma telemàtica en aquest enllaç.

La ciutadania rebrà a casa un flyer amb un QR pel qual es podrà accedir a un Diagrama interactiu penjat en el aquest enllaç. Es podrà interactuar i veure les diferents opcions en funció de la situació de la persona que faci la consulta ja sigui llogater, propietari o comunitat de veïns.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els partits polítics arribaran a un acord per formar govern o es repetiran eleccions?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta