31 C
Igualada
Divendres, juliol 30, 2021

Com tributa la venda de participacions socials en una SL?

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada

La setmana passada van venir a la notaria Daniel i Judit per a plantejar-me un dubte sobre els impostos que haurien de pagar en vendre Daniel les seves participacions socials de la SL de la qual és soci a Judit, i els vaig explicar breument:

A) Venedor:
• Tributa segons el benefici que obtingui, és a dir, que si ven per 20.000 euros participacions comprades per 4000, haurà tingut un benefici de 16.000 euros sent el tipus fins a 6.000€ del 19%. De 6.000€ fins a 50.000€, el 21% i a partir de 50.000€, el 23%.

Segons l’article 37 de la Llei de l’IRPF, i per a evitar fraus, obliga al fet que el valor de l’escriptura de transmissió no podrà ser inferior a:

a) El valor del patrimoni net que correspongui als valors transmesos resultant del balanç corresponent a l’últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la meritació de l’Impost.

b) El resultat de capitalitzar al 20% la mitjana dels últims tres exercicis.

És molt freqüent en les escriptures posar com a valor de transmissió el valor nominal i així no tributar les plusvàlues el venedor, però aquesta pràctica incorrecta es revisa contínuament per Hisenda.

B) COMPRADOR:
La venda de participacions socials està exempta de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

No obstant això, i també per a evitar que es vengui un immoble i no pagar impostos sí que estan subjectes i tributen per ITP al 10% a Catalunya:

a) Las transmisiones de participaciones socials de societats en les quals s’obtingui el control d’aquesta societat i l’actiu de la qual estigui format en almenys el 50 per cent per immobles que no estiguin afectes a activitats empresarials o professionals.

b) Les transmissions de participacions socials que hagin estat rebudes per les aportacions de béns immobles realitzades en la constitució de societats o ampliació de capital social, sempre que que entre la data d’aportació i la de transmissió no hagués transcorregut un termini de tres anys.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

La Pobla dona un nou impuls a l’activitat de la seva gent gran

A partir d’aquest mes de setembre l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt incrementarà les actuacions que realitza al voltant de l’envelliment actiu a través...

Racons de l’Anoia: Pujalt

El terme de Pujalt, de 31,43 km2 d’extensió, és al sector de ponent de l’altiplà de Calaf, al límit nord de la comarca de...

A propòsit d’una notable Exposició: “Natura viva”, de Carlota Delgar, a Igualada

Nascuda a l’osonenca Manlleu i instal·lada al cap d’uns anys a Els Hostalets de Pierola, Carlota Delgar se’ns presenta com una dona activa i...

Igualada tindrà les zones blaves gratuïtes durant tot el mes d’agost

Aquest any durant tot el mes d’agost la zona blava de la ciutat d’Igualada serà gratuïta. L’1 de setembre es tornarà a activar. L’ajuntament...

L’editorial: Ha tornat el foc

De nou l’Anoia ha tornat a ser assolada pel foc. Aquesta vegada a Bellprat, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous, que...
Compartir