8.1 C
Igualada
Divendres, febrer 3, 2023

Com tributa la venda de participacions socials en una SL?

Carlos Jiménez Fueyo
Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada

La setmana passada van venir a la notaria Daniel i Judit per a plantejar-me un dubte sobre els impostos que haurien de pagar en vendre Daniel les seves participacions socials de la SL de la qual és soci a Judit, i els vaig explicar breument:

A) Venedor:
• Tributa segons el benefici que obtingui, és a dir, que si ven per 20.000 euros participacions comprades per 4000, haurà tingut un benefici de 16.000 euros sent el tipus fins a 6.000€ del 19%. De 6.000€ fins a 50.000€, el 21% i a partir de 50.000€, el 23%.

Segons l’article 37 de la Llei de l’IRPF, i per a evitar fraus, obliga al fet que el valor de l’escriptura de transmissió no podrà ser inferior a:

a) El valor del patrimoni net que correspongui als valors transmesos resultant del balanç corresponent a l’últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la meritació de l’Impost.

b) El resultat de capitalitzar al 20% la mitjana dels últims tres exercicis.

És molt freqüent en les escriptures posar com a valor de transmissió el valor nominal i així no tributar les plusvàlues el venedor, però aquesta pràctica incorrecta es revisa contínuament per Hisenda.

B) COMPRADOR:
La venda de participacions socials està exempta de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

No obstant això, i també per a evitar que es vengui un immoble i no pagar impostos sí que estan subjectes i tributen per ITP al 10% a Catalunya:

a) Las transmisiones de participaciones socials de societats en les quals s’obtingui el control d’aquesta societat i l’actiu de la qual estigui format en almenys el 50 per cent per immobles que no estiguin afectes a activitats empresarials o professionals.

b) Les transmissions de participacions socials que hagin estat rebudes per les aportacions de béns immobles realitzades en la constitució de societats o ampliació de capital social, sempre que que entre la data d’aportació i la de transmissió no hagués transcorregut un termini de tres anys.

Compartir
Carlos Jiménez Fueyo
Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada

ESCRIU UN COMENTARI

Més notícies

Oriol Solà deixa la presidència dels Moixiganguers d’Igualada

Oriol Solà Solà ha estat president dels Moixiganguers d'Igualada des de fa set anys. Avui, ha fet un comunicat al seu perfil d'Instagram on...

Toni Bou arrenca un nou mundial sota sostre com a màxim favorit

Aquest diumenge a les cinc de la tarda, al Palau Sant Jordi de Barcelona, comença el campionat del món de trial sota sostre. Serà...

Nou espai d’esbarjo per a gossos, al carrer de la Mercè de Montbui

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha habilitat recentment un nou espai per a l’esbarjo dels gossos. Aquest espai es troba al lateral del...

Últimes notícies