4 de febrer de 2019

36.500 nous casos de càncer en un any a Catalunya

El 2018 s’estima que es van diagnosticar a Catalunya més de 36.500 nous casos de càncer, segons les últimes dades recollides pel Pla Director d’Oncologia. Concretament, 20.749 casos nous de càncer en homes i 15.782 en dones, i van morir 17.156 persones a causa d’aquesta malaltia: 10.394 homes i 6.762 dones. Tot i això, la supervivència creix any rere any i, segons les últimes dades publicades pel Pla Director d’Oncologia, el percentatge de persones que sobreviuen el càncer als 5 anys és del 54% en homes i del 62.5% en dones.

El Grup Impulsor d’Activitats dels Dies Mundials a Igualada ha preparat al llarg de la setmana diverses activitats a la Biblioteca Central, els CAP Igualada Nord i Urbà, l’Hospital d’Igualada, l’Espai Cívic Centre i la Fundació Sanitària Sant Josep.

Els tres càncers més freqüents en homes són els de pròstata, còlon i recte, i pulmó, amb uns percentatges de nous diagnòstics del 22%, 16%, 15% i 9%, respectivament. Pel que fa a les dones, els càncers més comuns són el de mama, que representa un 28% dels nous diagnòstics, el de còlon i recte, 16%, el de cos uterí, 6%, i el de pulmó, un 4%.

Avui, 4 de febrer, es commemora el Dia Mundial del Càncer, una jornada per conscienciar la societat sobre l’impacte de la malaltia i la importància de combatre-la. S’estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan càncer al llarg de la vida.

El càncer a Catalunya 2013-2017

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha publicat un nou informe breu que analitza l’evolució d’algunes xifres del càncer a Catalunya entre els anys 2013-2017.

De l’informe sobresurt l’estudi que analitza els tractaments relacionats amb el càncer finançats pel CatSalut i destaca la tendència creixent en el nombre de pacients intervinguts quirúrgicament. Concretament l’any 2017 es van intervenir 35.890 pacients.

En el mateix període s’observa un important increment del nombre de pacients tractats amb quimioteràpia. En aquest sentit, durant el 2017 es van tractar 31.350 persones. El nombre de pacients tractats amb radioteràpia s’ha mantingut força estable amb uns 14.000 pacients l’any.

Possibilitat de desenvolupar un càncer al llarg de la vida

En aquest informe, s’ha estudiat la població viva i resident a Catalunya al final de l’any 2017 i s’ha analitzat per cada grup d’edat i sexe quina proporció havien desenvolupat un càncer en algun moment de la seva vida, independentment que en l’actualitat el càncer estigués o no actiu. Entre els càncers, s’ha inclòs també els de pell no melanoma.

La probabilitat de desenvolupar un càncer en l’edat infantil és molt petita, tant en nens com en nenes, comença a incrementar-se a partir dels 25 anys i aquest increment és més gran entre les dones que en els homes, però s’iguala cap als 60 anys, en què s’observa que un 10% dels homes i de les dones de 60 a 64 anys ha tingut un càncer al llarg de la seva vida.

A partir d’aquest grup d’edat, veiem que entre els homes s’incrementa el percentatge de persones amb història d’un càncer, que en els majors de 85 anys s’apropa al 38%, mentre que en les dones de la mateixa edat és del 23%.

Segons les dades del Registre de mortalitat de Catalunya, els homes tenen una mortalitat superior a la de les dones. Malgrat que el descens en la taxa ha estat més gran en el homes que en les dones i, per tant, les taxes s’han acostat, l’any 2016 encara és el doble en els homes (241 per 100.000 h.) que en les dones (117 / 100.000h.).

Comparteix l'article:

Comenta aquest article: