La Saleta, la nova escola de dibuix i pintura de Sant Martí de Tous

250

El passat diumenge dia 7 de gener es va inaugurar a Sant Martí de Tous una nova escola de dibuix i pintura, La Saleta, ubicada al Casal del Tous, amb el principal objectiu de fomentar les arts plàstiques al poble.

Tous és molt actiu en l’àmbit artístic, amb la seva escola de música, escola de teatre, de dansa, de circ, etc. i aprofitant la tendència s’ha vist necessari aprofundir en aquest camp. Núria Riba n’ha estat l’emprenedora, que amb l’ajuda de l’Ajuntament i la col·laboració dels socis del Casal de Tous ha aconseguit transformar una sala en un lloc adaptat a les condicions necessàries per a impartir classes de dibuix i de pintura.

Núria Riba és artista local, guanyadora de molts premis de pintura ràpida entre d’altres i professora d’art també a Igualada i a Manresa. Segons Riba “La Saleta no només és una escola d’art, és un espai del poble obert a qualsevol tipus d’activitat i esdeveniment artístic que es proposi”.

La Saleta ja ha començat amb les seves classes els dilluns a les tardes; hi ha un grup infantil de 16:45 a 17:45h i un grup de joves de 18 a 19:30h. També és molt probable que s’imparteixin classes els dimecres, amb un grup d’adults de 16 a 17:30h i un d’infantil de 17:45 a 18:45h. Riba està oberta a formar nous grups, i així poder anar consolidant l’escola.

Les classes estan destinades a alumnes de qualsevol nivell i edat que vulguin millorar la tècnica o iniciar-se en el dibuix i la pintura. L’objectiu principal del taller és estimular la creativitat de l’alumne fent-li correccions personalitzades. Es treballen el màxim de varietat de temes, tècniques de dibuix i pictòriques i estils possibles perquè cadascú pugui experimentar-los i endinsar-se en allò que realment li interessa i li agrada.