L’Anoia supera la mitjana europea en llars amb accés a Internet

26
Font: IDESCAT

L’any 2015, la proporció de llars amb connexió a Internet supera el 75% a totes les comarques. En relació amb el 2013, el nombre de llars amb algun membre de 16 a 74 anys amb connexió a Internet ha augmentat a totes les comarques, i especialment al Tarragonès i al Barcelonès. Aquest fet situa aquestes dues comarques entre les que tenen més llars amb connexió a Internet (84,9% i 82,8% respectivament), juntament amb el Pla de l’Estany (83,0%).

Tot i aquest augment del nombre de llars amb accés a Internet entre el 2013 i el 2015, encara hi ha diferències amb el conjunt de la Unió Europea. Només hi ha dues comarques, el Tarragonès i el Pla de l’Estany, que superen o igualen la mitjana europea de llars amb accés a Internet (83,0%). En comparació amb la dada espanyola, hi ha 27 comarques que estan per sobre la seva mitjana (78,7%).
En relació amb l’ús d’internet en els darrers 3 mesos de les persones de 16 a 74 anys, 3 de cada 4 comarques catalanes superen tant la mitjana europea (79%) com la mitjana espanyola (78,7%). L’any 2013 només onze comarques superaven la mitjana europea, fet que demostra que el 2015 Internet s’utilitza més des de qualsevol equip i lloc (la llar, el centre de treball, el centre d’estudi, el cibercafè, etc.).
El cas de l’Anoia
A la comarca estem una mica per sobre de la mitjana de Catalunya pel que fa als índexs d’internet a la llar. Fixem-nos en més dades:
Font: IDESCAT
La tinença d’ordinador a les cases dels anoiencs ha pujat 4 punts respecte el 2010, ara hi ha un 78,3% de la població que té ordinador a casa. Pel que fa a la connexió a Internet a la llar, una dada que ha pujat gairebé 10 punts respecte el 2010, ara ens situem pràcticament en el 80% de la població de la comarca. Si ens fixem en la banda ampla, també hi ha hagut un augment de més 10 de punts, passant del 68% el 2010 al 78% actualment. Ara bé, aquest augment generalitzat tant d’ordinadors com d’Internet a les llars ha provocat també l’increment d’incidències amb els proveïdors, ara fa 5 anys només un 17% en tenia i ara ja puja fins al 25%.
Destaca la dada sobre la tinença de telèfon mòbil. Tot i que són xifres escandaloses, més del 90% de la població, les dades han baixat lleugerament respecte el 2010. Del 95,1% del 2010 s’ha baixat al 94,6%.
Font: IDESCAT
Fins ara hem parlat de tenir ordinador, Internet i mòbil, però quin és l’ús que se’n fa? Curiosament el percentatge d’ús de l’ordinador alguna vegada ha baixat lleugerament respecte el 2013, tot i que és mínim. On sí que hi veiem diferència és en l’ús en els darrers tres mesos, que puja 4 punts respecte el 2013.
Pel que fa als anoiencs que s’han connectat alguna vegada a Internet, veiem una petita pujada d’un punt i mig. També destaca més la pujada dels qui s’han connectat a Internet en els darrers tres mesos, del 73,4% al 80,6%.
Una altra de les dades interessants d’aquest informe és la pujada en els anoiencs que han comprat per Internet almenys una vegada. En 5 anys la xifra va pujar en 15 punts, passant del 37% el 2010 al 52% el 2015. És a dir, la meitat de la població de l’Anoia ja utilitza aquest servei, senyal que la globalització arriba a tot arreu.