Es presenta a la ciutadania un projecte estratègic per Calaf, la millora de la travessera

15

“És un projecte estratègic que farà que hi hagi un abans i un després a Calaf”. Amb aquestes paraules l’alcalde Jordi Badia va definir el projecte de millora de la carretera N-141b, la carretera de Manresa, que travessa longitudinalment el nucli urbà de la població. Poc més de dos quilòmetres de via per la qual diàriament hi circulen 2.000 vehicles.

La presentació del projecte, que ha tingut lloc aquesta setmana a la Sala Felip davant d’una quarantena de ciutadans, va anar a càrrec del diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, acompanyat per l’alcalde de Calaf, Jordi Badia. El treball proposa donar una nova identitat a la carretera convertint-la en una via pacificada, amb un passeig arbrat i amb una mobilitat segura i sostenible per als vianants.

Per les grans dimensions del projecte, i per les característiques pròpies de cada part de la travessera, s’ha dividit en sis trams d’actuació per tal de facilitar la seva gestió i planificació en el temps. Les principals actuacions passen per la pacificació del trànsit, mitjançant la reducció de l’amplada de la calçada i l’ampliació de les voreres. També per reduir la velocitat màxima, per millorar la seguretat de vehicles i vianants, fer-la compatible amb la circulació de ciclistes, i per prohibir el pas dels vehicles pesants.

A més, es contempla la millora de l’entorn urbà, permetent la plantació d’arbrat que transformarà la via en un passeig atractiu i ombrejat a l’estiu, que afavoreixi les relacions i interaccions socials i comercials. I és que, tal i com l’alcalde i el diputat van manifestar, “es tracta d’un projecte urbanístic pensat per a les persones”.

Per últim, també es preveu la millora i/o adequació de les xarxes bàsiques d’aigua i clavegueram, el soterrament del cablejat de l’electricitat i telecomunicacions, així com la incorporació d’enllumenat públic.

Un projecte estratègic a llarg termini

Aquest és un projecte de transformació del paisatge urbà de Calaf que tindrà una durada de planificació i execució llarga, entre tres i quatre legislatures, amb una inversió molt important que superaria els sis milions d’euros.

La seva execució es faria per trams, començant pel que el projecte defineix com el tram 5, entre els punts quilomètrics 31+787 i 32+380, a l’entrada de Calaf entre el pont cap a la carretera Llarga i l’estació de tren. La inversió per aquest tram, que està previs que pugui executar-se l’any 2018, seria de gairebé 600.000 euros.