Plega el número 2 de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

1

lenoweb.jpg El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i considerat el “número 2” del consistori, Sebastian Leno, ha dimitit de tots els seus càrrecs davant l’alcalde Teo Romero. El mateix Leno ha confirmat aquesta situació a Veuanoia.cat i ha afirmat que “no penso deixar les files del PSC, continuarè com a regidor del meu partit”. Segons ha sabut Veuanoia.cat, Leno discrepava àmpliament d’alguns assumptes importants amb Teo Romero en els darrers mesos, fins al punt que des d’abans de l’estiu la comunicació entre amdós polítics era gairebé nul.la. Un dels temes era l’elevat sou, no menys de 3.000 euros mensuals, que cobraria Romero de la Diputació de Barcelona, on és assessor, a més d’altres quantitats de diferent orígen, la qual cosa ha comportat mala maror entre alguns membres del PSC de Montbui i de l’Anoia, sobretot quan molts d’ells s’han abaixat el sou o alguns ni tan sols en tenen. En el fons de les males relacions que hi havia entre Leno i Romero -fins no fa gaire temps inseparables- també hi hauria una denúncia contra l’alcalde, la secretària municipal i l’arquitecte per unes gestions fetes fa 10 anys per a permetre la construcció de l’empresa Rivisa. La comunicació de Leno als seus companys regidors del govern montbuienc d’aquesta denúncia -que desconeixien- va provocar el trencament de la confiança entre els dos polítics. Sebas Leno també havia derivat ideològicament en els darrers anys cap a la via més independentista del PSC, quelcom molt allunyat de les tesi polítiques de Teo Romero, si bé aquest extrem no tindria res a veure amb el trencament de relacions. Més informació a la propera edició de La Veu de l’Anoia.