Les pensions a l’Anoia, més baixes que la mitjana catalana i amb grans diferències entre gènere

55

Les pensions que es cobren a l’Anoia són, en tots els casos, per sota de la mitjana catalana. A més, les dones cobren 500€ mensuals menys que els homes, en el cas de les pensions de Seguretat Social. Si parlem dels autònoms en general, les pensions són ridícules, la meitat del que cobren els qui tenien una nòmina. I també aquí les dones cobren menys.

Per acabar-ho d’adobar, les diferències poden ser abismals en segons quina zona de la comarca.

A la part més rural, on la pagesia ha format part del règim d’autònoms, les pensions són les més baixes, però en la zona industrial són quasi el doble. Santa Margarida de Montbui té les pensions més altes de l’Anoia, amb uns 1.022 euros de mitjana, mentre que Calonge de Segarra s’ha d’acontentar amb 654. La mitjana de l’Anoia és de 855€, mentre que la catalana és de 915€. És a dir, els anoiencs cobren 60 euros menys cada mes en pensions que un català, de mitjana. Tot un “homenatge”, en definitiva, a la igualtat de sexes i d’oportunitats.

Una anàlisi acurada a les dades proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (Inss) respecte a les pensions contributives a l’Anoia ens proporciona alguna sorpresa. Òbviament, la causa principal de les diferències que es poden trobar fàcilment s’han de trobar en el seu origen: els sous. Bàsicament, les nòmines dels anoiencs -i sobretot les doneshan estat més baixes.

26.165 anoiencs cobren una pensió

En total, a l’Anoia hi havia el 2014 -les últimes dades disponibles- 26.165 persones que cobraven una pensió. D’aquestes, la gran majoria són per jubilació (16.540), seguides de la viduïtat (5.837) i la baixa indefinida, també coneguda com la “llarga malaltia” (3.001). Podeu consultar en el quadre annex la mitjana, en euros, de les pensions que cobren homes i dones a la comarca, i la seva comparació amb la mitjana de Catalunya, tant pel que fa al règim de la Seguretat Social (el més habitual) com pel dels Autònoms.

Enormes diferències entre jubilats i jubilades

Centrem-nos en la pensió de jubilació de la Seguretat Social, la més nombrosa i coneguda. A l’Anoia, els homes cobren una mitjana de 1.292€ mensuals, quan la mitjana catalana és de 1.387, és a dir, 95€ més. Pel que fa a les dones anoienques, la pensió és de 668 euros, quan la mitjana catalana és de 751, també bastant més alta.

Si ens fixem en la pensió d’Autònoms, els jubilats homes cobren una mitjana de 791€, quan la mitjana catalana és de 808. Aquí s’observen una diferències mínimes, tot al contrari que succeïa amb les de la Seguretat Social. Les dones jubilades autònomes cobren de mitjana a la comarca 584€, quan la catalana és de 585, un euro més. És evident que les pensions del règim d’autò- noms són quelcom molt diferent, això sí, a molta distància, uns 500 euros mensuals, de les de la Seguretat Social.

Les diferències -tant entre sexes com respecte de l’Anoia amb Catalunya- no són tan importants en les altres pensions existents, ja siguin les de baixa indefinida, viduïtat, orfenesa i de favors familiars.

Diferències entre jubilats en una mateixa comarca

Donar un cop d’ull a les dades segons els municipis de la comarca ens permet també conèixer com també es troben diferències segons la residència geogràfica del pensionista. Així, un jubilat de Veciana és el més “pobre” de l’Anoia, amb una pensió de 695 euros. En canvi, un de Santa Margarida de Montbui arriba als 1.218€, esdevenint el jubilat més “ric” de la comarca. Una diferència de més de 500 euros entre l’un i l’altre, i en el mateix règim de la Seguretat Social. Cal saber, a més, que aquestes xifres són tenint en compte els dos sexes. És segur que, a Montbui, la mitjana masculina de pensió per jubilació passi fàcilment dels 1.400 euros mensuals. A Masquefa i Sant Pere Sallavinera s’observen també pensions lleugerament per sobre dels mil euros. A Igualada, la mitjana de pensió d’un jubilat és de 948 euros, i a Piera, de 941. Cal tenir en compte que la mitjana catalana de la pensió de jubilació és de 1.033 euros.

Pel que fa als autònoms, les pensions per jubilació més elevades de la comarca són a la Pobla de Claramunt, Sant Pere Sallavinera i Vallbona d’Anoia, que volten entre 811 i 813 euros. Les més baixes són a Rubió (529) i Argençola (534 euros). A Igualada és de 746, i a Piera, de 669. La mitjana catalana de la pensió d’un autònom jubilat és de 706 euros. En el quadre inferior podeu observar, com a dada curiosa, com hi ha molts municipis on, afortunadament, ningú no cobra pensions d’autònom per baixa indefinida o per orfanesa.

Recorda que pots votar l’enquesta de la setmana al nostre compte de Twitter:

https://twitter.com/VeuAnoia/status/837624822549135360

Jordi Puiggròs