Òdena, pionera en un servei de comunicació d’incidències a través del mòbil

0

IMG_1683.JPG Durant aquest mes, l’Ajuntament d’ Òdena posa en funcionament el servei Línia Verda. D’aquesta forma pretén crear un canal de comunicació directe en temes mediambientals amb els ciutadans i empreses del municipi.  Per accedir al servei Línia Verda n’hi ha prou amb connectar- se a la web www.liniaverdaodena.cat. Una vegada registrat, l’usuari podrà plantejar qualsevol consulta a nivell mediambiental. Un equip d’experts en la matèria, donarà resposta en un termini màxim de 24 hores. A més, també podrà posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol incidència que detecti en l’equipament urbà del municipi.  Per facilitar encara més aquest nou canal de comunicació, l’Ajuntament d’Òdena ha implantat el servei Línia Verda també a través de dispositiu mòbil.  N’hi ha prou amb descarregar l’aplicació en el Smartphone. Per a això l’usuari es connecta a la web de Google Play o APP Store en funció de la tecnologia emprada en el seu dispositiu mòbil (Android / Iphone). Selecciona l’aplicació Línia Verda, i la descàrrega es duu a terme d’una forma fàcil i intuïtiva. Una vegada oberta l’aplicació en el telèfon, decideix si plantejar una consulta o comunicar una incidència. El procediment és molt ràpid i senzill. Per comunicar una incidència, n’hi ha prou amb seleccionar el tipus de categoria (escombraries, enllumenat, neteja, clavegueram, contenidors etc…). L’aplicació s’encarrega de detectar de forma automàtica les coordenades exactes en les quals es troba. A continuació, l’usuari té la possibilitat d’adjuntar una foto de la incidència amb una breu descripció. Una vegada enviada, un responsable nomenat pel propi Ajuntament rep notificació de la mateixa. A partir d’aquest moment s’inicien els tràmits per donar solució a la incidència detectada. Una vegada resolta, el ciutadà rep notificació en el seu mòbil. El servei Línia Verda, a més de tractar-se d’un canal de comunicació directe de consultes i incidències, ofereix àmplia informació sobre legislació mediambiental, sistemes de gestió, residus, reciclatge, contaminació acústica etc… També serveix com a base de consulta sobre tràmits administratius, ajudes i  subvencions. Línia verda és un servei de consultes mediambientals i comunicació d’incidències completament gratuït. El ciutadà i empresa del municipi pot beneficiar-se dels avantatges que ofereix sense necessitat de portar a terme cap contraprestació econòmica. Amb la implantació d’aquest servei, l’Ajuntament d’Òdena pretén oferir als ciutadans i empreses un canal de comunicació directe per així aconseguir un municipi que compleixi les normes bàsiques de benestar social. El servei es va presentar dilluns a l’Ajuntament en un acte amb la presència “online” dels impulsors del projecte, des de Madrid.