El músic Jordi Savall distingit en la primera edició del guardó Pau Casals

19
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat concedir la primera edició del Guardó Pau Casals al músic Jordi Savall per la seva excel·lència en l’àmbit de la música antiga i per la seva contribució decisiva a la projecció internacional de la cultura catalana.
La distinció es fa ressò de la dilatada trajectòria professional de Jordi Savall, reconeguda internacionalment des de fa dècades arreu del món amb premis, distincions i programacions musicals, i que, per tant, permetrà al guardonat exercir les tasques de projecció i representació derivades del guardó.
Per a la concessió del premi també s’ha tingut present l’intens treball i la tasca pedagògica del mestre Savall en l’àmbit de la cultura de la Pau i de la defensa de la música com a fonament del diàleg intercultural.
El Guardó Pau Casals té una doble finalitat: d’una banda, distingir les personalitats rellevants de l’àmbit cultural català que hagin contribuït decisivament a la projecció exterior de la nostra cultura i, d’altra banda, atorgar a les persones guardonades l’honor d’exercir durant dos anys naturals, de manera altruista i gratuïta, sota la denominació de legat o legada d’honor de la cultura catalana, tasques específiques de representació, promoció i projecció de la cultura catalana arreu del món.
Per aquest motiu, amb l’acceptació del Guardó, Jordi Savall assumeix l’encàrrec de fer, durant aquest any i el 2018, amb el títol honorífic de legat d’honor de la cultura catalana, tasques de projecció de la cultura catalana arreu del món, tant en el marc de les seves activitats professionals, com en tots aquells esdeveniments o actes culturals als quals pugui assistir a petició de la Generalitat.
El Guardó Pau Casals, que es va crear el passat mes desembre, s’atorgarà amb periodicitat biennal i es concedeix a títol vitalici i honorífic, sense cap tipus de retribució. La relació de les persones candidates s’elabora i s’avalua amb la participació de la Fundació Pau Casals. Precisament, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller de Cultura, Santi Vila, han rebut avui Marta Casals, vídua de Pau Casals.
La decisió de crear aquesta nova distinció s’emmarca en l’impuls d’avançar cap a un model cultural compartit per tots els agents implicats, eficient i competitiu, que faci possible posicionar Catalunya a l’avantguarda de les polítiques culturals del món i desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per situar el model del país com a referent i marca internacional. Catalunya ha tingut històricament una vocació internacional clara, una llarga tradició d’obertura cap a l’exterior i una forta capacitat d’absorció de les diverses influències, gràcies a la seva ubicació geogràfica i com a porta d’entrada a Europa. La cultura catalana és un reflex viu d’aquestes característiques, pel fet de ser testimoni fonamental de la trajectòria històrica i d’identitat de la col·lectivitat nacional.
L’elecció de Pau Casals per donar nom al guardó va respondre al fet que va ser un dels millors violoncel·listes del segle XX i és reconegut com un dels millors intèrprets i directors d’orquestra del seu temps en l’escena internacional. També va actuar com a ambaixador de Catalunya i de la cultura catalana, per la qual cosa la seva figura transcendeix la dimensió de l’artista individual i constitueix un símbol emblemàtic de la petja que la cultura catalana deixa al món.