L’ajuntament de Vilanova del Camí presenta els comptes generals del 2012

0

Joan Vich ajuntament vilanova Aquesta setmana, l’ajuntament de Vilanova del Camí va presentar el tancament de comptes generals de l’exercici 2012, uns comptes tancats amb “satisfacció”, segons va afirmar l’aclade Joan Vich, qui els va presentar, “en un exercici de transparència en un moment en què tot es qüestiona”. L’ajuntament vilanoví va tancar els comptes del curs anterior amb un superàvit de 703.310,96 euros, i després d’assumir les obligacions pressupostàries, s’ha obingut un romanent de tresoreria positiu de 3.245.684,88 euros, el qual “està pendent d’obligació, però és probable que s’hagi de destinar a amortització del deute”, tal i com s’indica des de l’administració central. Més informació a l’edició en paper de La Veu.