L’Ajuntament de Masquefa assessorarà els comerços de la vila sobre com informar els consumidors

17

L’Ajuntament de Masquefa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, impulsarà
properament una campanya divulgativa adreçada als comerços del municipi que té per objectiu ajudar els establiments a adaptar a la legislació vigent les seves pràctiques en matèria d’informació al consumidor. La iniciativa consisteix a visitar els comerços; comprovar in situ la gestió que s’està fent a cada botiga en relació a aspectes com la normativa referent a horaris comercials, fulls comercials de reclamació, exhibició de preus de venda al públic o justificants de pagament; i prestar als propietaris assessorament sobre com millorar aquests aspectes i adaptar-los als requisits que marca la llei.

Així doncs, a finals del mes de juliol una persona acreditada per l’Ajuntament anirà visitant
els comerços de la vila per tal de realitzar aquesta tasca informativa i d’assessorament. Des
de l’Ajuntament s’agraeix la col·laboració dels establiments del municipi en aquesta campanya, que té com a missió facilitar als implicats informació d’utilitat per tal de mantenir i millorar la qualitat dels serveis que ofereixen als consumidors. Així mateix, s’informa els implicats que per a qualsevol consulta o aclariment es poden adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor o al telèfon 93 772 50 30 (extensió 1).