La Diputació lliura a Cabrera d’Anoia un estudi sobre la titularitat de camins del municipi

79

La Diputació de Barcelona ha realitzat l’Estudi sobre la titularitat de camins de Cabrera d’Anoia, un document amb el qual l’ajuntament vol aclarir els dubtes que té sobre si alguns camins municipals són de titularitat pública o privada. El treball ha estat lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde, Salustià Monteagudo.

L’Estudi recull, ordena i processa les dades obtingudes durant el procés d’investigació d’aquesta titularitat i facilita les fonts d’informació que s’han utilitzat. En el cas de Cabrera d’Anoia, s’han investigat dos camins que figuren al Catàleg de camins municipals i dos més no inclosos en aquest catàleg, però dels quals l’Ajuntament va demanar-ne la investigació.

Per cadascun dels camins investigats, es defineixen els trets fonamentals i les fonts documentals a partir de les quals es pot justificar la seva titularitat, ja sigui pública o no, i es realitza una fitxa amb els document que sostenen la investigació duta a terme. Cal destacar que aquest tipus d’estudis parteixen de la base del coneixement dels mateixos ajuntaments i busquen contrastar la informació amb diferents fonts que puguin demostrar l’existència històrica dels camins.

Com a informació documental es consulten, per exemple, actes de delimitació i els quaderns de camp de l’atermenament dels diferents municipis que va realitzar l’exèrcit al voltant dels anys 20, el cadastre actual i el cadastre d’implantació, cèdules de propietat, informes pericials i projectes antics. D’altra banda, com a informació gràfica es consulten principalment mapes antics, plànols topogràfics i ortofotos antigues.