Calaf aprova una modificació del POUM per tirar endavant el futur tanatori

30

El ple de dilluns 18 de desembre va aprovar trametre l’avanç d’aquesta modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per 8 vots a favor per part de Junts per Calaf i GiC i 3 abstencions per part de CiU.

El grup de convergència va abstenir-se perquè tot i que els hi sembla bé aquest projecte creuen que “falta un estudi que prevegi com podria ser i afectaria realment la construcció d’un tanatori”, ja que no preveu les “expropiacions o altres afectacions” a veïns de la zona. El GiC per la seva part, va votar-hi a favor perquè fer el tanatori al cementiri ja era un projecte que ells volien realitzar quan estaven al govern.

Tot i això, el projecte prioritari per a l’equip de govern de Junts per Calaf continua sent poder ubicar el nou tanatori a l’edifici dels antics bombers.