Al·lèrgia: lluitant amb l’enemic invisible

33

Segons la OMS, l’al·lèrgia és una reacció exagerada del sistema immune davant una substància innòcua. És a dir, el nostre organisme activa el nostre sistema de defensa com si estigués davant d’una amenaça per la salut, quan la substància davant la que reacciona no té la capacitat per si mateixa d’emmalaltir-nos.

El tractament habitual a les al·lèrgies són els antihistamínics, que el que fan és bloquejar la histamina, una substància que produeix el nostre cos com a part d’aquesta reacció immune, i és la crea els símptomes.

Però què està passant realment al nostre cos? Per què reaccionem davant d’una amenaça inexistent?

Des de la perspectiva de la medicina tradicional xinesa, el sistema immunològic està regit per l’energia de pulmó, i aquí trobem la defensa del que és extern, ja no només en un sentit estrictament bioquímic. L’energia de pulmó intervé en com ens relacionem amb l’exterior també a nivell emocional i afectiu, a l’aïllament o integració que sentim envers el món, amb la nostra capacitat d’obrir-nos i encaixar els daltabaixos que esdevenen com un “atac extern”.  El nostre cos i la nostra ment són un, es comuniquen constantment, i la manera com íntimament veiem el món influeix en les nostres reaccions, també les físiques.

Treballar les al·lèrgies requereix de temps i esforç, però un canvi veritable al nostre cos és possible. Amb acupuntura, shiatsu i dieta específica es podem reparar els circuits energètics, i amb un coneixement profund de nosaltres mateixos, crear nous mapes mentals.

Així, allò aliè no serà necessàriament alguna cosa de la qual defensar-se, i aprendrem a viure sense haver d’estar alertes, a la defensiva d’una amenaça constant inexistent, que ens empeny a tancar-nos en la nostra individualitat. Obrir-nos al món, des de la nostra vulnerabilitat i la nostra fortalesa, permet apreciar tot allò que ens envolta. I la cuirassa, només per quan realment cal.

Mar Garcia, Terapeuta en medicina tradicional xinesa i naturòpata (Narayana)