13.5 C
Igualada
Divendres, 1 desembre 2023

Un article de

“Tanquem Can Mata” es reuneix per valorar els conflictes de l’abocador
"

Publicitat

Mes de 40 persones d’entitats i plataformes amb conflictes de residus es van trobar a Masquefa per debatre les conseqüències de l’abocador més gran del país.

En un comunicat a la premsa, la plataforma Tanquem Can Mata explica que “es van debatre les accions a emprendre en la greu situació de col·lapse dels residus de l’actual del model de producció i gestió dels residus, i les polítiques i plans del Govern i es va denunciar que el Govern i l’Agència de Residu de Catalunya (ARC) no sols no enfronta la greu situació de col·lapse i sinó que encara l’agreuja més amb l’incompliment de la Llei de moratòria a noves incineradores i ampliació de les actuals i en no solucionar d’arrel la generació de residus i rebuig que van omplint els abocadors i demanen més incineració i també en declinar les directius de la Unió Europea en matèria de residus, en promoure encara més la incineració amb projectes de neoincineració (termòlisis, gasificació amb obtenció de metanol,….) i també els riscos de la crema de biomassa.”

Per altra banda expliquen que “es van descriure els arguments de que aquesta Llei de Prevenció que prepara el Govern i l’ARC, no és una llei continuista de la de regulació dels residus, que no compleix amb la Directiva de residus, que no aplica un canvi socioeconòmic i de mercat amb mesures innovadores que demana la Directiva 2018 i que “Les administracions promouran que els productors només posin al mercat productes o serveis quan hagin garantit en el seu ecodisseny que han adoptat mesures necessàries per reduir al mínim el seu impacte ambiental”.

La plataforma explica que “no aplica per limitacions clares la posada al mercat dels productes que generen més residus, i no posa els mitjans per aconseguir que “sols es posi al mercat els productes que siguin reutilitzables, reparables, i fàcilment reciclables” i no es veu clar com s’aplicarà plenament la responsabilitat ampliada del productor (RAP), ni l’obligació d’implementar models de collida més eficients com el porta a porta, però si es vol descartar i desligitimidar models com el Residu Mínim, que si que fan complir a ECOEMBES assumir els costos de tots els envasos”. Per altra banda es pregunten si “serà que l’ARC la pressiona el lobby d’ECOEMBES per no haver de pagar tots els costos?”

Finalment comuniquen que en una visita a l’abocador de Can Mata, “van observar la gran magnitud de la tragèdia i dels impactes que causa als veïns i la injustícia i indefensió que estan patint.”

A tot això, en la reunió van acordar:

  • Demanar que es retirin les autoritzacions ambientals de la DG de Qualitat Ambiental a TRACJUSA i a LAFARGEHOLCIM.
  • Que s’allargui la vigència de Llei de moratòria fins que no s’aprovi la Llei de Prevenció com diu la Llei moratòria
  • La Retirada de l Pla de tancament de les incineradores, que amplia més la incineració i aposta per les tecnologies de coincineració més lesives encara.
  • Replantejament de la Llei de Prevenció de residus ja que tal com l’han concebut pel Govern, es una llei continuista i que no posarà fi als abocadors ni a les incineradores, es continuaran produint residus i fracció resta.
  • Organitzar realitzant accions, denuncies per visualitzar aquesta situació i les nostres propostes.
Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies