L’’Ajuntament de Veciana recupera el Castell de Segur quatre segles després de la seva desaparició

164

castell-de-segurFa uns dies que l’Ajuntament de Veciana va donar per acabades les obres corresponents a la darrera fase de restauració i recuperació del castell de Segur el qual fou enderrocat l’any 1616 per odre del virrei de Catalunya per haver-se convertit en un cau de bandolers.

L’Ajuntament, seguint sempre la línia marcada en el pla director redactat per la Diputació de Barcelona, va iniciar fa poc més de dos anys un important projecte amb l’objectiu de recuperar les restes d’aquest castell d’entre les runes on va quedar sepultat ara fa quatre-cents anys.

Així fou com durant l’any 2015, i gràcies a una ajuda de la mateixa Diputació, va poder realitzar una campanya de desenrunament, catalogació i estudi de les estructures que començaren a sortir a la llum. Un any més tard ha pogut realitzar una nova fase després de que Veciana fos l’únic municipi de la província de Barcelona que obtingués una subvenció dins del programa del 1’5% cultural que el Ministeri de Foment convoca per la conservació del patrimoni arquitectònic i històric. Les obres s’han enllaçat, aquesta darrera tardor, amb una nova actuació realitzada amb el finançament d’una tercera ajuda rebuda, en aquest cas, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Totes aquestes intervencions han permès que actualment siguin visibles les restes de dues torres circulars, diversos murs de tancament, un antic pati interior amb cisterna i una estança on es troba l’entrada d’un túnel subterrani, entre altres elements. El tipus de model constructiu conservat, amb carreus ben treballats, cornises embellint els murs i dintells esculpits fa palès el poder econòmic de la baronia de Segur que va decidir, al segle XV, refer aquesta fortificació a mode de castell-palau.

Actualment l’Ajuntament de Veciana treballa en la planificació de les properes fases de restauració i en la recerca del corresponent finançament per aconseguir deixar el recinte central del castell totalment recuperat i visitable.