Grup Carles col·labora en crear un important laboratori d’hidrogen i fotovoltaica

14 de novembre de 2023

Grup Carles ha realitzat el projecte executiu i la direcció facultativa del que serà un dels laboratoris de recerca d’hidrogen més importants i que estarà ubicat al campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest és un ambiciós projecte, on s’estudiarà com millorar l’obtenció d’energia amb tecnologia molt desenvolupada. Serà pioner a Catalunya i oferirà una plataforma d’innovació i tecnologia per al sector empresarial i el món acadèmic.

La Universitat Politècnica de Catalunya necessitava millorar les seves instal·lacions per poder dur a terme la recerca en noves tecnologies per obtenir energia de forma renovable i aconseguir fer possible l’ús d’hidrogen de forma quotidiana, com ja preveu la Comissió Europea. Amb aquest encàrrec, Grup Carles ha estat el responsable de redactar el projecte i dirigir l’obra d’aquest laboratori en mans dels seus professionals especialitzats en cada un dels àmbits que intervenen en el projecte.

L’hidrogen que es fa servir majoritàriament (en un 95%) és l’hidrogen blau, que s’obté a partir de gas natural i energia nuclear i el que la UPC vol desenvolupar és l’hidrogen verd, que es genera a partir d’energies renovables, ja que és 5 vegades més eficient que els combustibles fòssils i es pot emmagatzemar fàcilment.

La Universitat Politècnica de Catalunya està treballant amb determinació per complir l’objectiu marcat per Europa d’aconseguir 40 mil MW d’hidrogen verd. Actualment, només es generen 60 MW d’aquesta font d’energia sostenible.

Gerard  Gibert, director del projecte ha explicat que “ens enfrontem en aquest projecte a reptes importants en l’emmagatzematge i ús d’aquest element clau per al futur de l’energia. Estem treballant en el desenvolupament de tecnologies sostenibles per aconseguir hidrogen verd, així com en la seva aplicació com a combustible per a diverses aplicacions de transport com autobusos, camions, trens i vaixells. A més, estem investigant com l’hidrogen verd pot ser aplicat en altres sectors empresarials i acadèmics, amb la finalitat de contribuir a la descarbonització del planeta”. Gerard Gibert, responsable d’Instal·lacions Sector terciari i Energia de Grup Carles, ha afegit que “Estem orgullosos de ser part d’aquesta visió i estem compromesos a superar els reptes tècnics i tecnològics per contribuir a un futur més sostenible i net”.

La Solució de Grup Carles

La solució de Grup Carles per al projecte del laboratori d’hidrogen i fotovoltaica a la UPC és completament sostenible i basada en tecnologies verdes. En primer lloc, es disposa d’una pèrgola fotovoltaica situada a la coberta de l’edifici C del Campus, que alimenta uns electrolitzadors, uns equips capaços de separar les molècules d’aigua en l’aigua, l’oxigen i hidrogen. Aquest hidrogen verd, obtingut de forma totalment renovable, no emetrà emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’hidrogen verd obtingut serà emmagatzemat en uns dipòsits connectats directament al pis inferior de l’edifici (els depòsits es situen a la planta coberta), on estan desenvolupant un laboratori de recerca d’hidrogen de 340 m².

Comparteix l'article:

Deixa un comentari