El nombre de persones centenàries es duplica cada 10 anys a Catalunya

21

La població centenària de Catalunya ha augmentat de manera continuada en els darrers 35 anys. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de centenaris ha passat de 140 persones l’any 1981 a 1.875 persones l’any 2016. Així, cada 10 anys s’ha duplicat el nombre de centenaris, a conseqüència de l’increment de l’esperança de vida i de l’arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses. Dels 180 centenaris del 1986 s’ha passat a 420 el 1996, 865 el 2006 i 1.875 el 2016.

A 1 de gener del 2016 a Catalunya hi ha 715 persones de 100 anys, 505 persones de 101 anys, 275 persones de 102 anys, 190 persones de 103 anys, 95 persones de 104 anys i 95 persones de 105 anys i més. Aproximadament dues terceres parts dels centenaris (el 65%) tenen 100 o 101 anys, i una tercera part dels centenaris (el 35%) tenen 102 anys o més.
En les darreres dècades no s’ha incrementat només el nombre de centenaris, sinó que el nombre de centenaris que arriben als 105 anys també ha augmentat. Al 1981 residien a Catalunya 10 persones de 105 anys i més i al 2016 n’hi resideixen 95.

L’Idescat presenta les Estimacions de població centenària, una operació estadística nova que aporta novetats importants al sistema estadístic català. En primer lloc, ofereix dades de la població centenària edat per edat fins als 105 anys i, en segon lloc, ofereix resultats retrospectius de la població centenària des del 1981.

Les dones representen el 83% de la població centenària
La població centenària està molt feminitzada. Les dones representen el 83% de la població centenària, mentre que els homes són el 17%. Hi ha 4,8 dones centenàries per cada home centenari. La distribució de la població centenària per sexe és molt estable en el temps. El percentatge de dones dins de la població centenària es manté al voltant del 80% des del 1991.

La proporció de persones centenàries de Catalunya se situa entre les més altes del món
A Catalunya l’any 2016 hi havia 251 centenaris per cada milió d’habitants. Aquesta xifra se situa entre les més altes dels països europeus i del món. Japó és el país amb més centenaris per milió d’habitants (512), seguit de França (318), Itàlia (309) i Estats Units (252). Al conjunt de la Unió Europea (UE-28) hi ha 223 centenaris per milió d’habitants.