Economia circular: cap a un nou model econòmic de gestió dels recursos
E

4 d'abril de 2018

És una evidència que l’actual model econòmic lineal, centrat en la captació, la utilització i el rebuig, i basat en disposar de grans quantitats d’energia i de recursos, està arribant al seu límit. Trobem dues raons principals: la manca de disponibilitat dels recursos (matèries primeres) i la poca sostenibilitat dels processos productius.

Cada cop són més les veus que advoquen per un nou model econòmic, anomenat d’Economia Circular, més sostenible pel que fa a la utilització dels recursos i la gestió dels residus generats, que implica una participació tant del teixit industrial com dels actors tecnològics i socials involucrats en els processos.

L’objectiu és passar del model de Recurs-Producte-Residu al model de Recurs-Producte-Recurs Reciclat. L’Economia Circular, segons Ellen Macarthur Foundation, s’imagina com
un cicle continu de desenvolupament positiu, que conserva i millora el capital natural,
optimitza l’ús dels recursos i minimitza els riscos del sistema en gestionar una quantitat
finita d’existències i fluxos renovables.

A nivell estatal, s’està treballant en l’esborrany de l’Estratègia Espanyola de Economia Circular, “España Circular 2030”, que s’alinea amb els objectius del Pla d’Acció de la Comissió Europea, presentat al desembre de 2015, i fixa un marc nacional que permet desplegar les mesures necessàries per afavorir que l’economia sigui plenament sostenible i competitiva en el marc internacional al 2030.

En el document s’identifiquen cinc sectors prioritaris d’activitat: la construcció, el sector
agroalimentari, la indústria, els béns de consum, i el turisme. Així mateix, es consideren
cinc eixos principals d’actuació (producció, consum, gestió dels residus, matèries primeres
secundàries i reutilització de l’aigua) i se n’afegeixen tres més de transversals (sensibilització i participació, I+D, ocupació i formació).

En clau Anoia, el concepte d’Economia Circular, ja s’està aplicant en certa manera des de
fa molts anys, perquè un sector rellevant com l’adober aprofita un residu dels escorxadors
per fer-ne un producte noble i de qualitat: la pell.

Així mateix, des de Foment del Treball s’està impulsant un projecte d’estratègia circular
a nivell de Catalunya i format per diverses organitzacions empresarials territorials, entre
elles la Unió Empresarial de l’Anoia, que està liderant una taula circular amb diferents
agents de l’entorn per tal de fer un mapeig de residus i altres recursos que es generen a les empreses de la comarca, i impulsar la incorporació dels mateixos a altres processos de la cadena productiva.

Des de l’òptica dels Centres Tecnològics també es treballa en el foment d’iniciatives per
la conservació dels recursos naturals, l’optimització dels processos productius, la minimització dels residus i la valorització dels fluxos residuals generats, acompanyant el teixit industrial cap a models de negoci més sostenibles i circulars.

En definitiva, és un tema que ens afecta a tots i encara que un canvi de model d’economia
lineal a una circular no és fàcil, segur que portarà la nostra societat cap a un camí de creixement i sostenibilitat i perquè no, de major prosperitat.

Joan Roig, Responsable Cooperació Industrial LEITAT (Anoia)

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta