Copons ja disposa de l’Avanç del POUM

38

copons_altaAmb l’objectiu de disposar d’un planejament general propi, l’Ajuntament de Copons, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, han redactat el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), on hi consta el diagnòstic urbanístic detallat del municipi i s’estableixen els objectius i criteris a assolir pel Pla.

 
Copons, municipi de 323 habitants i 21’53 km2 situat, entre Igualada i Calaf, a l’extrem més occidental de la comarca de l’Anoia, es regeix a dia d’avui per les Normes de planejament urbanístic aprovades a l’any 2010 per una resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que afectava a tots els municipis que no disposaven de cap tipus de planejament general.

 
L’Ajuntament de Copons va aprovar al Ple del passat 28 de setembre sotmetre a informació pública l’Avanç del POUM així com el Pla de participació ciutadana i l’estudi ambiental estratègic.

 
Les alternatives proposades en l’Avanç, debatudes durant les fases de decisió i resoltes amb la participació del veïns, pretenen preservar l’entorn de qualitat, actuar per a revertir l’envelliment de la població, dinamitzar l’economia i fomentar les activitats vinculades al medi, mantenir i revaloritzar el patrimoni existent, i millorar els equipaments i els serveis ciutadans.