Competències professionals: 12 reflexions

46

Eva Collado
Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora

Vull explicar-vos el que jo entenc per “bon professional”, les seves competències, el seu comportament, les seves decisions i tot allò que fa que (segons el meu parer i experiència) ens convertim en l’opció triada davant altres professionals:

1.- Un professional és aquella persona que té plenament identificat el seu “core business”. Algú que sap en el que és realment bo i ha centrat totes les seves energies en desenvolupar-lo, generant valor i demostrant que sap del que parla.

2.- Un professional sap perfectament qui és el seu client, identifica el seu nínxol de negoci actual i futur (sent capaç de detectar les seves fortaleses davant l’entorn i possibles amenaces i elabora fulls de ruta per a canalitzar-). Sap com arribar als que estan realment interessats en el que ell/a ofereix i aconsegueix (a través d’un networking efectiu) arribar a les seves comunitats d’influència.

3.- Un professional es deixa la pell en el seu producte per fer-lo únic i sap que ha de romandre en fase beta permanent per seguir desenvolupant i perfeccionant. Per a això té detectades les seves fonts d’aprenentatge mitjançant una curació de continguts excel·lent per mantenir-se al dia. És plenament conscient que els seus coneixements d’avui no seran suficient demà.

4.- Un professional sap que el seu avanç depèn també de l’adquisició de competències digitals, per aquest motiu prospecte de manera natural i curiosa noves eines que li portin a una residència digital còmoda, optimitzada i assegurada.

5.-Un professional és plenament conscient de la importància del desenvolupament de la seva marca personal i la treballa amb una estratègia clara de posicionament. Sap com vol ser reconegut/da, treballa la seva proposta de valor, elabora el seu missatge i el seu pla de comunicació personal, tria sàviament els canals que li són d’utilitat i els utilitza amb mestria. Sap envoltar-se dels millors i cuida a la seva comunitat.

6.- Un professional no es conforma amb el que passa en el seu sector, és algú que investiga i incorpora les noves tendències.

7.- Un professional adverteix el que val el seu treball i té clar el preu dels seus serveis, sap que qui vol tenir-prop estarà disposat a pagar-li perquè realment val.

8.- Un professional comprèn la importància de posar-se en valor i protegir-se, té clar que els seus valors i principis han de prevaler per seguir mantenint-se. Sap que l’ètica és molt, però que molt rendible.

9.- Un veritable professional, si li ofereixen un projecte que no li convé o encaixa, el declina, és sabedor que no podrà portar a l’èxit i dels perills que comporta per a la seva reputació. les expectatives del client.

10.- Un veritable professional conviu perfectament amb la competència directa perquè està tant segur del seu valor que no el veu com una amenaça,

11.- Un veritable professional no critica a altres professionals, intueix que fer-ho no li convé.

12.- Un veritable professional és aquella persona que pren les regnes del seu present treballant dia a dia i és capaç de traçar camins i rutes clares per apropar-se al futur en què vol estar.