Aigües de Manresa declara l’aigua de Calaf com a no potable

375

Aigües de Manresa ha comunicat a l’Ajuntament de Calaf la no potabilitat de l’aigua de la xarxa d’abastament del municipi. El motiu és l’augment del contingut de nitrats de l’aigua per sobre dels 50mg/l, que segons la normativa vigent suposa l’obligació de declarar la no potabilitat de l’aigua per a us de boca. Tot i això, la situació podria anar millorant en les properes setmanes fins a restablir-se la normalitat, cosa que es comunicaria de nou des del consistori.

Tot sembla indicar que aquest augment de la quantitat de nitrat en l’aigua calafina seria conseqüència de les fortes pluges que es van produir a finals de gener. Com a mesures correctores, s’ha reduït les captacions dels pous de Calaf i posat en marxa la captació del Pou del Rector per tal d’incrementar la quantitat d’aigua provinent del Mantellí.

D’altra banda, des d’Aigües de Manresa també especifiquen que, d’acord amb els criteris de la FAO-OMS, la ingesta tolerable de nitrats es de 219 mg/dia per persona (això equivaldria a 3,3 litres diaris d’aigua que tingués un contingut de 65 mg/l de nitrats). Malgrat això, cal tenir en compte que en determinades persones i en alguns grups de població, la ingesta habitual de quantitats elevades de nitrats pot produir una alteració de la capacitat de transport d’oxigen a la sang (metahemoglobinèmia). Aquests grups de població més sensibles són: les dones embarassades i els lactants, els adults amb acidesa gàstrica reduïda, els individus amb dèficits hereditaris de la forma reduïda de la nicotinamida-adenina-dinucleòtid (NADH), els individus amb una activitat disminuïda de l’enzim metahemoglobina reductasa, als eritròcits i els individus amb anomalies estructurals de l’hemoglobina (HB-Ms).

En aquest sentit, doncs, recomanen explícitament que les persones incloses dins algun grup de risc dels esmentats, s’abstinguin de consumir aigua de la xarxa per a beure o cuinar. El grup de més risc són els lactants alimentats amb llet artificial, per la qual cosa, a l’hora de preparar els biberons, cal utilitzar aigua envasada.