Vallbona tindrà aigua del Ter-Llobregat a partir de l’abril per compensar la de l’aqüífer
V

30 de març de 2021

Vallbona d’Anoia es connectarà a partir de l’abril a la xarxa d’aigua del Ter-Llobregat. El municipi havia superat el consum màxim permès de l’aqüífer Carme-Capellades i d’aquesta manera se solucionarà aquesta situació i es podrà tirar endavant el pla parcial urbanístic per reubicar l’Institut d’Educació Secundària (INS) i l’ampliació d’espais comuns del CEIP Josep Masclans, ja que aquest era un dels punts que impedia que es pogués executar el projecte.

El conveni per fer la connexió amb la xarxa d’aigua del Ter-Llobregat es va aprovar en el Ple de 27 de juliol de 2020. En aquesta sessió plenària també es va aprovar l’Ordenança de l’Aigua que ha permès actualitzar uns preus que estaven desfasats i ajustar-los al nou subministrament, així com establir bonificacions per a famílies nombroses, famílies i persones en situació de vulnerabilitat i per a fuites, i crear un fons de solidaritat pels rebuts impagats d’usuaris vulnerables.

Les bonificacions per a famílies nombroses es poden sol·licitar quan hi ha quatre o més persones empadronades al domicili habitual i s’aplicarà en una ampliació dels trams. Les llars amb persones amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència tindran dret a una bonificació addicional.

Creació d’un fons de solidaritat
També s’aplicaran bonificacions per a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat que compleixin alguna de les condicions següents: tots els membres de la unitat familiar estiguin a l’atur; perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat; perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent; perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa, destinataris de la Renda Garantida de Ciutadania; perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques; perceptors del Fons d’Assistència Social, i perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat. I també quan es disposi d’un informe de vulnerabilitat o de risc d’exclusió residencial, les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

L’Ajuntament i Agbar crearan un fons de solidaritat, dotat de 1.000 euros, a parts iguals. Aquest fons és un ajut per cobrir els rebuts impagats de persones vulnerables. S’aplica sobre la totalitat o una part del rebut de l’aigua i és compatible amb altres bonificacions. Hi poden accedir les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió, a valorar per part dels treballadors socials.

Les peticions de les diferents bonificacions es podran fer adreçant-se a l’Ajuntament o bé a través de la pàgina web de l’ACA. Per a les famílies nombroses caldrà omplir el formulari que es troba a “ampliació de trams cànon aigua unitats de convivència” i per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, el que es troba a “tarifa social del cànon de l’aigua”.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta