S’inicien les obres de consolidació d’urgència i recuperació de l’antic accés del Castell de Jorba

77

El Castell de Jorba, situat al turó del Puig de la Guàrdia, i documentat per primera vegada al 960, és un monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Actualment, el castell es troba en estat d’enrunament i la major part de les estructures situades a l’interior estan molt arrasades. Per aquest motiu, i per tractar‐se d’un dels principals elements patrimonials del poble, el novembre del 2015, la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament de Jorba el Pla Director del Castell, que va permetre realitzar la documentació tècnica de les obres de consolidació d’urgència i ara les de recuperació del camí ral i antic accés al castell, que corresponen al desenvolupament de la fase preliminar del conjunt d’etapes descrites al Pla.

El dilluns passat va tenir lloc la visita al Castell de Jorba per part de l’equip que realitzarà els treballs de consolidació i millora en els accessos, així com de les primeres excavacions arqueològiques

Aquesta fase recull les diverses intervencions que, de forma urgent, cal dur a terme per tal de consolidar les estructures més malmeses. Així mateix, es milloraran els accessos en dos trams: primer, recuperant l’antic accés per la vessant sud i que arrenca a la zona darrera l’església de Sant Pere fins a connectar amb l’actual camí formigonat; d’altra banda, a la vessant sud, amb la construcció d’un accés que permeti la visita a la part més elevada amb les condicions de seguretat pertinents.

Per portar a terme les obres que s’inicien ara, l’Ajuntament de Jorba rep un ajut de la Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), de 45.000,00 euros, i un altre de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat, de 31.144,00 euros. La Diputació, també hi aporta la contractació a càrrec seu, de la direcció de l’excavació arqueològica i el seguiment arqueològic de les obres, així com la redacció de la documentació tècnica necessària per dur a terme les obres, amb un cost de 9.000,00 euros, i la direcció de les mateixes.