L’optometrista, una peça clau per a la teva visió

A través dels ulls rebem un 80% de la informació, és per això, que qualsevol ineficà- cia visual té un efecte directe en el nostre aprenentatge, feina ,esport etc…. Valls Òptics és un centre visual on els oferim la possibilitat de realitzar revisions específiques per prevenir problemes de salut ocular o detectar problemes d’ eficàcia visual.

77

home amb ulleres optica valls cuida't - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.Cat

Revisió Completa

Revisió en què valorem la salut ocular, amb la finalitat de prevenir patologies oculars i derivar a l’oftalmòleg si és necessari.

Per a qui és recomanable?
Per a tothom.

Què valorem?

 • L’agudesa visual de lluny i de prop.
 • La graduació necessària per cada pacient, si fos necessari.
 • Biomicroscòpia: observació del pol anterior del l’ull a través de la làmpada d’escletxa.
 • Tonometria: valorar la tensió ocular, una dada molt important per prevenir el glaucoma.
 • Retinografia: fotografia, mitjançant un retinògraf no midriàtic, de la retina. A través d’una plataforma de tele- medicina, un equip de retinòlegs valorarà l’estat de la retina.

Què s’entregarà després de la revisió?
Un informe amb el resultat de totes les proves i les fotografies de la retina signat pel retinòleg que ha valorat aquestes.

Quan de temps dura la revisió?
30 minuts, aproximadament.

ull optica valls cuida't - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.Cat

Revisió Optomètrica

És una revisió encaminada a valorar totes aquelles habilitats visuals diferents de l’agudesa visual, i que són indispensables per tenir una bona visió.

Per a qui és recomanable?

 • Tots aquells nens/es que comencen en la lectoescripura i co- mençaran a necessitar que el seu sistema visual sigui eficaç per poder aprendre.
 • Tots aquells nens/es que no tenen un bon rendiment escolar.
 • Totes aquelles persones adultes que no es troben visualment còmodes en la feina i no saben el per què, i en altres revisions visuals no troben el motiu que justifiqui els seus símptomes.

Què valorem?

 • La funcionalitat del sistema visual: imprescindible per treballar de forma eficaç i sense simptomatologia de lluny i sobretot de prop.
 • Agudesa visual i refracció.
 • Valoració del sistema acomodatiu: és aquell sistema que ens permet enfocar i desenforcar.
 • La visió binocular: els dos ulls han de treballar junts i de forma eficaç com si fossin un de sol.
 • Els moviments oculars: els ulls han de realitzar els moviments de seguiment i de sacàdics correctament per poder llegir, copiar de la pissarra etc..
 • La dominància ocular i lateralització: determinar quin és l’ull dominant i estudiar en quin punt del procés de lateralització es troba el nen/a.
 • Les habilitats perceptuals: imprescindibles per interpretar correctament tota aquella informació que ens entra per la via visual.

Què s’entregarà després de la revisió?
Un informe amb el resultat de to- tes les proves. En una visita posterior es comentarà el cas i els possibles tractaments.

Quant de temps dura la revisió?
1 hora i 30 minuts, aproximadament.

ROSER VALLS VALLS, òptica-Optometrista. Màster en Optometria, contactologia i teràpia Visual