L’ACA informa Vallbona d’Anoia de les solucions que han aplicat i aplicaran a la depuradora

90

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Jordi Agustí, ha comunicat a l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia les solucions que l’organisme ha aplicat i que aplicarà sobre l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi (EDAR), situada al costat de l’estació de Capellades. Les accions arriben arran de les queixes de veïns de la Ronda del Capelló per sorolls i olors provinents de l’EDAR, que l’Ajuntament de Capellades va comunicar a l’ACA.

Segons l’organisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, els problemes d’olors ja els havien detectat abans de la queixa, i afirmen que aquest desembre ja les havien eliminat. Pel que fa als sorolls, l’ACA explica que ha fet una diagnosi de l’origen i intensitat dels sorolls, que han situat a les canonades que aporten l’aire necessari al tractament biològic. A mitjan desembre l’entitat assegurava que havien reduït provisionalment els sorolls amb un aïllament acústic extern.

L’ACA considera que l’origen del problema prové de l’increment de necessitats d’aire per assolir la qualitat de l’abocament, arran de l’increment de l’activitat industrial des de 2013. Per això informa que l’adjudicatari del servei d’explotació de la instal·lació, que s’ha iniciat aquest 1 de gener, haurà de canviar els difusors d’aire i la bufant que els alimenta. Segons l’ACA, els nous equips reduiran el soroll emès i incrementaran la qualitat del procés.