Igualada, en un projecte pilot contra l’abandonament escolar i esportiu
I

15 de març de 2021

“L’Abandonament escolar prematur és un dels problemes estructurals del sistema educatiu català, que repercuteix en els col·lectius més vulnerables amb implicacions i un gran impacte a nivell social i escolar però que es pot revertir i es pot combatre”. Aquesta ha estat una de les principals reflexions que s’han estret del seminari web que ha tingut lloc aquest matí sota el títol: “Projectes transformadors de la Diputació. L’educació i l´esport: clau per garantir l’equitat en els joves”. La trobada, organitzada per la Diputació de Barcelona de manera telemàtica, ha comptat amb la participació de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, que ha inaugurat el seminari, així com l’assistència d’alcaldes de la província, professionals de l’educació i l’esport i dels diputats de la corporació dels àmbits d’Educació, Esports i Joventut, Alfredo Vega, David Escudé i Javier Silva respectivament.

El seminari ha inclòs una taula rodona i una ponència magistral a càrrec de la professora del Departament de Sociologia de la UAB, Aina Tarabini. I ha servit per presentar els dos grans projectes transformadors de la corporació en aquests àmbits: “Noves Oportunitats Educatives 4.10” i “Joventut esportiva, societat activa”.

Durant la seva intervenció, la Presidenta Marín ha subratllat que hi ha un percentatge altíssim d’abandonament escolar del 17% a Catalunya, i «hem d’actuar amb decisió i amb rapidesa».

«L’abandonament escolar prematur és massa elevat i els governs locals hem d’intervenir per donar-hi solució. Els projectes transformadors que presentem avui aborden aquesta problemàtica», ha afirmat Marín. I ha recordat que «estem impulsant la reactivació social i econòmica del territori per sortir de la crisi sobrevinguda a causa de la pandèmia; una sortida que ha de ser transformadora».

«Aquesta sortida ha de ser de manera especial per a la nostra joventut. Els joves són el present i el futur, i per això cada ajuntament, amb el suport de la Diputació s’ha de posar al servei de la generació d’oportunitats». Marín ha subratllat que «acompanyarem, anirem a buscar aquests joves per repescar-los, donant noves oportunitats a tots, a les seves famílies i a tota la comunitat perquè ens afecta a tots i totes»

La Diputació de Barcelona està impulsant aquest mandat un conjunt de projectes transformadors que, alineats amb les estratègies dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), volen donar resposta als reptes globals que té per davant el futur de la nostra societat. Concretament l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut lidera dos d’aquests projectes: “Noves Oportunitats Educatives 4.10” i “Joventut esportiva societat activa”. Ambdós coincideixen en la necessitat i voluntat de generar oportunitats per als joves en clau d’equitat i lluitar contra l’abandonament educatiu i esportiu prematurs.

L’abandonament escolar prematur

L’abandonament escolar prematur (AEP) fa referència a la situació en què es troben els joves d’entre 18 i 24 anys que, com a màxim, han superat la primera fase de l’educació secundària (ESO) i no estan cursant cap tipus d’educació post obligatòria.

L’edat, el sexe, l’origen social o la nacionalitat dels alumnes esdevenen determinants en establir les condicions de risc d’abandonament escolar prematur dels estudis. El focus se situa en l’alumnat més vulnerable. A més, existeix un consens molt ampli sobre l’impacte de l’abandonament escolar prematur en la societat i sobre el cost personal i familiar que comporta.

Els Ajuntaments, paper clau

En aquest sentit molts ajuntaments fa anys que estan duent a terme accions tant de resposta com de prevenció de l’abandonament escolar prematur al territori, així com de l’abandonament de la pràctica esportiva, que és també significatiu en l’etapa de l’adolescència. Els instruments que els governs locals tenen a l’abast per tal de contribuir en la lluita contra l’abandonament escolar no són gens menyspreables: les polítiques d’atenció a la primera infància, la planificació educativa, l’atenció a la prevenció de l’absentisme, la provisió de recursos de noves oportunitats educatives… en són alguns exemples. D’aquí que el projecte Noves Oportunitats Educatives (NOE) reforci el paper i el lideratge dels ajuntaments i del món local per resoldre aquesta problemàtica.

Algunes dades

Segons el Departament d’Educació de la Generalitat l’any 2019 l’evolució de la taxa d’AEP a Catalunya, que ja era molt alta (del 17%), va patir un canvi de tendència. Durant els 10 anys anteriors, havia millorat progressivament, passant del quasi 33% al 17%. L’any 2019, les xifres van mostrar per primer cop un retrocés, situant Catalunya en una taxa del 19%.

L’any 2020 la taxa va passar al 17,4% (per damunt de la mitjana espanyola, del 16%, i lluny del 10,3% de la UE); que en un context de la pandèmia com l’actual, pot augmentar significativament i sobretot afectar més als joves que ja pateixen una situació de desavantatge.

El cost social i personal que suposa tenir joves sense un mínim de formació, que els faciliti la inserció social i laboral amb unes mínimes garanties d’èxit, és molt alt. La falta d’acreditació laboral col·locarà a aquests joves en una situació de dificultat al llarg de les seves vides i davant d’un mercat exigent que amb el pas dels anys els col·locarà en risc de marginació.

Actuar en aquest àmbit, com fa el projecte Noves Oportunitat Educatives NOE 4.10, implica una estratègia molt clara de la Diputació de Barcelona per enfortir els governs locals en la reducció de l’abandonament escolar prematur però també en l’augment de l’equitat educativa.

Noves Oportunitats Educatives 4.10

L’objectiu del projecte és impulsar el lideratge dels ajuntaments en la prevenció i tractament de l’abandonament escolar prematur, de forma coordinada entre els diferents equipaments i serveis municipals, i de la mà de la resta d’agents del territori.

El projecte proposa impulsar una estratègia i articular recursos per implementar un sistema d’acompanyament als joves d’entre 16 i 24 anys que o bé no s’han graduat en l’educació secundària obligatòria o bé que sí que tenen el graduat però no estan ni matriculats a cap ensenyament ni incorporats al món laboral.

Per aconseguir aquests objectius ja s’han posat en marxa les experiències pilot a 8 territoris de la província amb una voluntat clara d’anar escalant progressivament el projecte i que arribi a tots els municipis de Barcelona. En aquesta primer pilot participen els municipis de Badia del Vallès, Cornellà de Llobregat, Igualada, Vilafranca del Penedès, Mataró, Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, i el Consell Comarcal d’Osona.

El projecte pilot ha començant a estructurar xarxes interprofesssionals d’oportunitats educatives. Després vindrà la generació de serveis i protocols de suport per a la detecció, per a l’orientació i l’acompanyament d’aquests joves de manera que es pugui facilitar la continuïtat de la seva formació o la reconnexió amb el sistema educatiu.

Més endavant està prevista la implantació d’una plataforma tecnològica que permetrà als ens locals fer seguiment i traçar els itineraris dels joves en risc d’abandonament escolar prematur dels respectius territoris.

Joventut esportiva, societat activa

L’abandonament gradual de la pràctica esportiva amb l’arribada de l’adolescència també és un fet rellevant. Les darreres dades de Catalunya, recollides en la publicació Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016, coordinada pel Consell Català de l’Esport, confirmen aquesta realitat: el percentatge de pràctica disminueix del 80,5% (4t -6è primària) al 71,1% (1r – 2n ESO). Uns índexs que segueixen a la baixa a mesura que avança l’edat dels adolescents fins a situar-se en un 67,7% (3r – 4t ESO) de pràctica d’activitat fisicoesportiva.

I la davallada en el pas de primària a secundària s’accentua en el cas de les noies, que és prop del doble que per als nois (noies, 16,9 punts menys, del 77 % a 6è de primària al 60,9 % a 4t d’ESO); nois, 9,5 punts menys, del 84% a 6è de primària al 74,5% a 4t d’ESO).

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?