Èxit del programa Pacient Expert sobre anticoagulants orals que s’ha fet a Òdena

41

Durant dos mesos, uns 15 pacients que reben tractament anticoagulant oral (TAO),
han participat a Òdena en el programa Pacient Expert, unes sessions d’educació
sanitària liderades per una persona que té la malaltia i que ha esdevingut experta en
aquest tractament. Prèviament, el pacient ha fet una formació impartida per
infermeres de l’Equip d’Atenció Primària Anoia Rural, de l’ICS Catalunya Central, que
li han donat consells i recursos perquè pugui conduir les sessions de manera òptima.

En totes les sessions hi han estat presents també les infermeres, per verificar que els
assistents reben una informació adequada, amb l’objectiu de millorar els
coneixements dels pacients i el seu grau d’autocura i de reforçar el compliment
terapèutic de la malaltia que pateixen.

L’anticoagulant oral té com a objectiu disminuir, sense anul·lar-la completament, la
tendència de la sang a coagular-se ―per evitar la formació de trombes (coàguls de
sang) o embòlies. L’efecte del tractament, tant als participants en el Programa Pacient
Expert com a la resta de pacients que prenen anticoagulants, se’ls mesura de forma
periòdica mitjançant una senzilla anàlisi de sang que es fa a les consultes d’infermeria
d’atenció primària. Cada pacient rep una dosi individual de medicació, totalment
personalitzada, que s’ajusta per mantenir el nivell de coagulació dins l’interval òptim.