15.1 C
Igualada
Diumenge, maig 16, 2021

Registre de la jornada de treball a partir del 12 de maig

Lluís Palomas Nogués
Direcció àrea jurídico-laboral de Grup Carles

 

 

El BOE del dia 12 de març va publicar el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que inclou, entre altres mesures, determinades disposicions dirigides a establir el registre de la jornada de treball, a l’efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per als treballadors, la representació social i les empreses, i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Es tracta d’un tema que està sent debatut des de fa temps, la AN en Sentència del 4 de desembre de 2015, es va pronunciar a favor d’aquesta obligatorietat. El Tribunal Suprem en la seva STS 246/2017, de 23 de març, no va confirmar la de l’AN, i sí que va afirmar que convindria una reforma legislativa que clarifiqués l’obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d’hores extraordinàries. Posteriorment l’Advocat General de la Unió Europea es posiciona a favor de l’obligatorietat del registre de la jornada, a l’espera del pronunciament del TJUE.

Concretament, què regula el RDL 8/2019:

• Obligació per l’empresa de garantir un registre diari de la jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari.

• Es modifica l’apartat 7 de l’article 34 de l’ET, es preveu la possibilitat que el Govern pugui establir determinats requisits addicionals en les obligacions de registre de jornada per aquells sectors, treballs i categories professionals que ho requereixin, degut a les seves peculiaritats.

• Pel compliment d’aquestes obligacions, el legislador atorga a l’empresari la capacitat d’organitzar i documentar el registre de jornada, mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, mitjançant decisió de l’empresari, prèvia consulta amb els representants dels treballadors a l’empresa.

• Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que tindran dret a la seva consulta.

• Es modifica l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria, podent derivar proposta de sanció per infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació, consistent en una multa d’entre 626,00 i 6.250,00 euros.

• El registre serà obligatori per a totes les empreses a partir del dia 12 de maig de 2019.

• Aquest registre de jornada no substitueix ni el registre d’hores extraordinàries, ni el de jornada dels contractes a temps parcial, ni el de les jornades especials regulades en el RD 1561/1995, que ja tenien la seva pròpia regulació.

Per últim, la recomanació a totes les empreses és que efectuïn una revisió dels seus mecanismes de registre de la jornada per verificar la seva adequació a l’exigència legal, o en el seu cas, procedeixin a implementar aquests sistemes davant la probable actuació de comprovació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en aquesta matèria.

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

La MICOD crida a “transformar la mirada” amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIFòbia

El 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, una de les dates assenyalades al calendari per la reivindicació dels drets de...

“No només hi som en el moment de l’embaràs i durant la maternitat sinó que la nostra feina va molt més enllà”

Entrevista a Eva Martínez, Coordinadora de l’ASSIR a l’Anoia La feina de les llevadores és essencial per a la salut sexual i reproductiva de les...

Dimarts i dimecres torna el Prepara’t, per oferir eines i oportunitats per trobar feina

Per 10è any consecutiu, l’Ajuntament i la Unió Empresarial de l’Anoia organitzen el Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació d’Igualada, presentant una novetat molt destacada:...

El Museu de la Pell se sumarà al Dia Internacional dels Museus

En motiu del Dia Internacional dels Museus, el Museu de la Pell d’Igualada proposa diferents activitats entre el avui, dia 15, i el 23...

Aquests dies, a Barcelona, l’ANY MIRALLES perpètua el llegat d’Enric Miralles, un apassionant geni de l’arquitectura

Si bé la pandèmia de la COVID-19 va trastocar la celebració l’any passat d’un merescut homenatge a l’arquitecte Enric Miralles, amb motiu dels 20...
Compartir