El protocol familiar i el relleu generacional a l’empresa

3 de juliol de 2019

Eulàlia Closa
Grup Carles Advocats

 

Aquest passat Nadal, una coneguda marca de mobles presentava un anunci interessant en el qual es posava en evidència que una família, asseguda a taula per Nadal, no era capaç d’encertar preguntes relatives a coses quotidianes i bàsiques dels membres de la família, i s’adonaven que coneixien molt millor el món de les xarxes socials que al qui tenen al costat, fet que els portava a una voluntat de diàleg i descoberta d’ells mateixos.

Traslladat al món empresarial, aquest anunci és bastant il·lustratiu de l’essència del que és el Protocol Familiar, ja que la seva elaboració implica conèixer i posar a debat els diferents interessos i voluntats dels membres de la família i el futur de l’empresa familiar.

El Protocol Familiar és un instrument jurídic que, fruit de la reflexió de la família empresària i de les seves inquietuds, pretén ordenar les relacions entre empresa i família, definint els interessos respectius i evitant que ambdues esferes es confonguin.

Hi ha moments en la vida d’una empresa familiar en què es detecta la necessitat d’ordenar determinades mesures que garanteixin i fixin la vinculació dels membres de la família amb l’empresa. Això implica un procés de debat que s’acaba definint en el contingut del Protocol Familiar, de manera que es determinen els principis que la família empresària considera com a importants i vertebradors de l’empresa i, alhora, s’ordena el relleu generacional al davant de l’empresa familiar intentant evitar tensions entre els membres de la família i donant estabilitat al projecte empresarial.

Segons ens diuen les estadístiques, només entre el 10% i el 15% de les empreses familiars aconsegueixen superar amb èxit el relleu en arribar a la tercera generació, i això moltes vegades és degut a la dificultat d’harmonitzar els interessos de l’empresa, on l’objectiu és la rendibilitat, i els interessos dels membres de la família, que moltes vegades busca una protecció, una seguretat o una projecció en l’empresa que no es justifica des d’un punt de vista empresarial.

El Protocol pretén ser una eina fruit del consens dels membres de la família que doni cohesió al nucli familiar i fixi les pautes per a la presa de decisions, de manera que es prioritzi l’interès comú en temes tan importants com la incorporació de membres de la família a l’empresa, la retribució, la formació, l’accés a l’òrgan d’administració i la successió encarant amb estabilitat el futur de l’empresa

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els partits polítics arribaran a un acord per formar govern o es repetiran eleccions?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta