Calaf presenta el projecte de construcció d’una nova biblioteca
C

28 de març de 2023

El passat divendres 24 de març, l’Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto va acollir la presentació de la futura biblioteca municipal de Calaf. A la xerrada hi van participar, l’alcalde, Jordi Badia, l’equip redactor del projecte Casadevall&Sayeras arquitectes i tècnics del Servei d’Equipaments i Espai públic de la Diputació de Barcelona.

L’edifici de la nova biblioteca estarà situat a una parcel·la de 1.680,54 m², on actualment hi ha la caserna de la Guàrdia Civil, al carrer Sallavinera entre els carrers Francesc Casajoana i Antoni Martí Morera. A més, l’equipament cultural acollirà l’arxiu municipal per tal de poder assumir el creixement de la documentació en els pròxims anys.

Per la construcció del futur recinte, en una primera fase, caldrà enderrocar l’edifici existent i urbanitzar els carrers i espais perimetrals. En aquest sentit, s’ha tingut especial cura en el disseny dels espais exteriors que envolten la biblioteca i l’arxiu municipal, oferint el màxim de superfícies permeables amb plantacions, nou arbrat, resultant un espai inclusiu per a les persones i per a la biodiversitat i reduint l’efecte d’illa de calor.

D’altra banda, l’edifici i l’espai interior es caracteritzen per ser únicament d’una planta baixa amb un petit volum a planta primera on hi haurà el pati d’instal·lacions. La planta s’organitzarà amb un esquema molt clar amb una seqüència de murs paral·lels d’obra vista situats en el sentit llarg de la parcel·la. Els murs, units per voltes de curvatura suau, permetran donar alçada i crear una atmosfera agradable a l’espai i també, donar una gran flexibilitat d’usos distribucions per garantir la no-obsolescència.

Primera fase de les obres prevista pel maig
Durant el mes de maig, està previst començar la primera fase de l’obra, que consistirà en l’enderroc de la caserna i el tancament de la parcel·la. A partir d’aleshores, ja es podrà continuar amb els treballs de la segona fase que consistiran ja, en l’edificació de l’equipament i la urbanització dels carrers.

El cost de la primera i segona fase de l’obra és de 2.803.016,85€: uns 70.000€ es destinaran a l’enderroc i la tanca, uns 2.300.00€ serà el cost de la construcció de la biblioteca i 411.000€ seran en concepte d’urbanització.

L’Ajuntament de Calaf disposa de diferents subvencions per valor de poc més d’1 milió d’euros per començar les obres. La resta, es cobrirà a través de futures subvencions que es preveu demanar i una part, es calcula poder-la assumir amb fons propis.

Un equipament el màxim de sostenible 
Cal destacar que es tracta d’un edifici de consum energètic gairebé nul (NZEB).

Pel que fa al sistema tècnic i instal·lacions, utilitzarà energies renovables com la geotèrmia i plaques solars fotovoltaiques i un sistema de climatització centralitzada.  A més, farà servir la tecnologia LED i làmpades de doble òptica per a la il·luminació. Pel que fa al consum d’aigua, també està previst incloure mesures d’estalvi com el doble botó al WC, airejadors de cabal per les aixetes i vàlvules de control de pressió.

Finalment, el mateix disseny de l’edifici, li permetrà una estratègia passiva pel que fa al consum energètic,  ja que utilitzarà un aïllament tèrmic total, protecció solar mitjançant porxos i pèrgoles de fusta, ventilació creuada natural, coberta vegetal, ús de paviments exteriors permeables per al retorn de l’aigua i il·luminació natural a totes les dependències amb grans obertures.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?