Reportatge de salut: Ajudes de baixa visió

57

Captura de pantalla (179)Un tant per cent baix, però no menys important, dels nostres pacients, requereixen una ajuda òptica no estàndard per tal de millorar la seva Agudesa Visual (AV) i/o qualitat de visió.

 
Són pacients que presenten:
• AV reduïdes, ja sigui en visió llunyana com en visió propera.
• Pacients que amb bona visió, es queixen de reflexes, enlluernament o mal contrast.
•Pacients que volen obtenir una millor AV
per poder fer feines concretes(filatèlia, rellotgeria, punt de creu, etc…)
• Pacients amb camp visual reduït.

 
Considerem una persona amb BAIXA VISIÓ quan presenta un deteriorament de la seva funció visual inclús després de rebre correcció refractiva estàndard (amb AV de entre 0.1-0.4).

 
Que inclús després d’adaptar la ullera, presenta problemes com:
• Llegir diari, prospectes, etc…
• Conduir o veure la televisió.
• Problemes amb l’escriptura.
• Problemes amb el desplaçament.

 
Les principals patologies causants de Baixa Visió són:
• Degeneració Macular Associada a la Edad(DMAE).
• Retinopatia Diabètica.
• Glaucoma.
• Cataractes.
• Retinosis Pigmentaria.
• Desprendiment de Retina.
• Miopia Degenerativa.

 
Des del Gabinet Optomètric podem donar solució a aquests problemes. Després d´una complerta valoració visual, de realitzar una avaluació de les activitats que el nostre pacient realitza, i de determinar les seves expectatives, adaptem l’ajuda visual ideal.

 
Es poden adaptar:
1. Ajudes per visió propera:       LUPES

2. Ajudes per visió llunyana:       TELESCOPIS

3. Ajudes per visió propera i llunyana:       TELEMICROSCOPIS

4. Ajudes per enlluernaments:       FILTRES

 
La BAIXA VISIÓ encara és un  tema força desconegut entre la població, però que gràcies als avanços de la tecnologia, i els coneixements dels professionals, ens podem aprofitar, i molt, per a aconseguir una millora de la qualitat de vida.