Seleccions 2.0

0
396

Des de fa alguns anys, tant els departaments de recursos humans com els processos de selecció de personal estan immersos en un procés de transformació sense aturador, fruit de l’exigència dels mercats cada vegada més globalitzats i els canvis en la concepció que els candidats tenen dels procediments de reclutament. Avui en dia, les organitzacions comencen a buscar el talent sense importar la ubicació geogràfica dels candidats i això els permet competir amb altres empreses sense que les fronteres entre els països siguin un obstacle.

Les noves tecnologies han estat imprescindibles en aquest procés de canvi perquè han permès agilitzar el reclutament, automatitzant i reduint els temps invertits en les diferents fases dels processos. També han possibilitat la difusió de les ofertes de feina a un públic més ampli i a través de diversos canals.

Concretament, les xarxes socials cada vegada són més utilitzades per les empreses a l’hora de trobar els candidats per a les seves vacants. A part de ser difusores d’ofertes de feina, no s’ha d’oblidar que també són un “aparador” que facilita l’acostament de l’organització a la societat i la humanitza. Són eines molt potents per seduir el talent, mostrant obertament què fa l’empresa, com és el dia a dia i què hi poden trobar. Els candidats, per la seva banda, també troben en les xarxes una bona eina per buscar feina i/o per donar-se a conèixer. El que és rellevant és, precisament, la bidireccionalitat d’aquesta cerca: Les organitzacions publiquen ofertes de feina per a rebre sol·licituds de candidats i, els candidats poden crear perfils per a ser contactats. Davant d’això, les empreses ja no són un agent “passiu” que espera sol·licituds, sinó que passen a l’acció buscant estratègies per atraure persones amb talent que vulguin treballar amb ells.

A més, és important que les organitzacions no oblidin l’altra cara de la moneda: L’ús d’Internet ha facilitat la comunicació entre els potencials treballadors. Actualment, resulta molt senzill contactar amb candidats que han passat un procés de selecció per a una determinada empresa i en puguin compartir les experiències i les opinions. Davant d’aquest fet, és bàsica la professionalitat dels reclutadors a l’hora de gestionar els processos de selecció: El candidat ha de sentir-se còmode i ben informat al llarg de totes les fases. Si és així, independentment de si finalment és seleccionat o no, es convertirà en un ambaixador de la marca en qüestió, ja que compartir-ne la seva bona experiència el converteix en un potencial contribuent a l’hora de generar una imatge positiva de l’empresa, a nivell social.

Davant del canvi de tendència que travessen els processos de selecció, les empreses han de fer esforços per adaptar-se a les noves exigències del mercat. Un dels principals pilars és el reconeixement del poder real que té el candidat: És fonamental que el seu contacte amb l’empresa sigui favorable per tal que construeixi i vehiculi una imatge positiva de la companyia. Així doncs, es pot concloure que el candidat, avui en dia, representa el futur de l’empresa: De manera directa, si entra en plantilla i, de manera indirecta, com a transmissor d’uns judicis de valor sobre la marca.

Tot aquest procés de transformació en constant evolució, fa recomanable l’assessorament professional per part d’empreses especialitzades en aquest tipus de seleccions, que ajudin les organitzacions en aquesta adaptació a les noves exigències de mercat.

Martí Pinyol, Responsable de selecció de personal de GC Encourage

Compartir