La Ronda Sud connectarà amb Igualada a través d’una entrada a la ronda del Rec

435
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, acompanyat de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha presentat tres projectes per a millorar la mobilitat d’aquests municipis i la seva accessibilitat a la ronda sud d’Igualada. Així, aquestes actuacions permetran alliberar els nuclis d’aquestes poblacions i de Santa Margarida de Montbui de la circulació de pas d’uns 10.000 vehicles diaris.
– 
Al mateix temps, les obres previstes també tenen com a objectiu optimitzar la ronda Sud, amb un trànsit diari de 5.000 vehicles que, amb les noves mesures, podria superar els 11.000.
Accés directe a Igualada
– 
La ronda Sud d’Igualada, que té sis quilòmetres de longitud, discorre des de Santa Margarida de Montbui fins a Vilanova del Camí.  Per dotar Igualada d’una connexió més ràpida i directa a la ronda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha previst la construcció d’un nou enllaç. En els pròxims dies, l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta actuació se sotmetran a informació pública.
El projecte abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. El nou accés, que s’ubicarà entre els actuals enllaços de Sant Maure i de Vilanova del Camí, estarà format per dues rotondes i un vial d’un quilòmetre. Aquest vial tindrà dos carrils, un per sentit, de 3,50 metres d’amplada i dos vorals d’1 metre
cadascun.
– 
El traçat inclou dos viaductes per salvar la riera Garrigosa, primer i el riu Anoia, després. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l’altura del carrer Misericòrdia, segons l’alternativa considerada més adient en els estudis que se sotmeten a informació pública.
En coordinació amb l’Ajuntament d’Igualada, s’ha plantejat la continuació de l’actual via per a vianants i bicicletes pel costat sud del carrer del Rec, fent-lo passar a diferent nivell respecte dels vehicles.
Mapa d’actuacions previstes
L’estudi de demanda que s’ha dut a terme calcula que el nou accés d’Igualada captarà més de 7.000 vehicles diaris i que 4.200 vehicles que actualment travessen Igualada deixaran de fer-ho. Paral·lelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l’interior de Santa Margarida de Montbui.
– 
Millora de l’accessibilitat de Vilanova del Camí
– 
Actualment, la ronda Sud té dos accessos a Vilanova del Camí: Vilanova del Camí (situat al sud del municipi) i Vilanova nord. El primer és un semienllaç que permet els moviments cap a Igualada des del sud i el segon és un enllaç que facilita els moviments en tots dos sentits de la circulació.
– 
En la mateixa línia d’optimitzar la infraestructura i afavorir la mobilitat en els municipis de l’entorn, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la millora de l’accessibilitat de Vilanova del Camí mitjançant dues actuacions complementàries. L’objectiu és formar, en dues fases, una via col·lectora que connecti els dos enllaços actuals per, d’una banda, millorar la connectivitat de l’enllaç de Vilanova nord i, de l’altra, facilitar els moviments que ara no són possibles a l’enllaç de Vilanova del Camí.
Es calcula que aquesta nova accessibilitat a Vilanova del Camí  captarà 3.470 nous trànsits diaris i traurà prop de 3.300 vehicles diaris del nucli urbà de Vilanova del Camí.