La qualitat a l’Acadèmia Igualada

43

L’any 2008, l’Acadèmia rebia l’acreditació sobre la qualitat de gestió del centre, certificat internacional UNE-EN ISO 9001:2000. Aquesta primera auditoria la va portar a terme l’empresa AENOR. Així, el nostre centre es va convertir en un dels pocs centres educatius de Catalunya que va obtenir aquesta distinció i que, per tant, va veure reconeguda la qualitat de la seva organització i dels seus mètodes de funcionament. Per arribar a assolir aquesta certificació de qualitat, l’Acadèmia va haver d’editar un manual de gestió, un recull dels processos, procediments i instruccions que descrivien la nostra forma de funcionar. Per constatar-ho s’han creat i modificat un seguit de registres i s’han fixat un recull d’indicadors que permeten analitzar de forma sistemàtica el grau de millora que es va assolint.

Anualment, el nostre centre, realitza dues auditories del seu sistema de gestió, una d’interna i una altra d’externa per part de l’empresa certificadora. Aquestes auditories comproven la planificació del període a avaluar, el desplegament de la planificació, l’avaluació de la feina feta, l’assoliment dels objectius i la seva revisió, la identificació dels seus punts forts i les àrees de millora.

El treball realitzat i la seva aplicació al dia a dia, ha permès que l’Acadèmia renovés novament el certificat UNE- EN ISO 9001:2008, després de superar amb èxit l’auditoria de recertificació del seu Sistema de Gestió de Qualitat, per part de l’empresa AENOR.

A la vegada, el nostre director, Antoni Jorba, va recollir el diploma que el Departament d’Ensenyament va atorgar als centres catalans per la seva contribució a la millora de la qualitat a l’educació. L’Acadèmia va ser certificada pel departament d’Ensenyament pel seu el sistema de gestió per a tots els seus ensenyaments segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Aquest reconeixement ens converteix en un centre d’excel·lència dins de l’àmbit escolar català i espanyol.