L’emoció general

0
499

Davant de situacions complicades en la gestió d’equips ens trobem l’emoció general, que en multitud de vegades pot arribar a ser la mort anunciada.
Per donar un exemple prou clar: en les reunions comercials hi ha diverses formes de conduir-les: sense visió holística, sense tenir en compte la força motora (emocions positives) i ni tan sols considerant l’opinió o idees dels altres. El lideratge en alguns casos pot ser realment autoritari. Volem això? Quin és l’objectiu real d’un equip comercial? Doncs totes aquestes preguntes tenen resposta i ens la sabem perfectament. Tot i així, la pregunta clau és: Com fem per generar implicació i alineació amb l’objectiu de l’empresa?

Les emocions tornen a jugar un gran paper en els resultats. Una reunió on s’estableixen els objectius, on es fa “brainstorming”, es donen eines, estratègies, etc representa una oportunitat vital en la què aprofitar-la pot marcar la diferència.

Recordo reunions al sector de l’automòbil on gravar les cares decaigudes, apàtiques, rabioses i frustrades després de sortir, seria ara mateix una prova clarificadora de com NO s’han de fer les coses. Treballar l’emoció grupal és del tot necessari per a què tots els integrants del grup remin en una direcció. Motivar, acompanyar, capacitar, reconèixer, felicitar, ajudar, flexibilitzar i un llarg etcètera ens donen les pistes per arribar a la motivació, a la il·lusió i a l’ambició justa per a què ens apropi al contagi positiu de l’equip. Per tant, més visió, creativitat i responsabilitat davant els objectius comuns.
En una reunió on per exemple: hi ha música que ha aportat cada integrant (així donem una espenta al “formar part”), hi ha noticies positives, gratificacions, reforçament de les fortaleses individuals i col·lectives, torna a ser indispensable generar un clima en el qual es fomenti el win-win en tots els àmbits. Podem pensar que això sona a utopia, ficció o que està lluny de la realitat. Si més no, sabem que als contextos de ressonància elevada i amb connexió es produeix un efecte revulsiu: motivació, aprenentatge, adaptació als canvis, resolució de conflictes, implicació, creativitat i sobretot resultats molt superiors als anteriors.

L’efecte d’un clima emocional negatiu ens apropa a la intoxicació de persones. Aturar això té les seves dificultats i de vegades s’han de prendre decisions contundents. Cap a on ens volem apropar i de què ens volem allunyar?
La meva visió escenifica un equip emocionalment fort on entre tots puguem rescatar a qui quedi enrere i amb la llei de ressonància tornar-lo a flotació. On el líder és UN MÉS i l’empatia i l’assertivitat estan integrades en les relacions. Un equip sà és un equip que s’uneix potenciant el vincle i el valors, així com despertant la força motora cap a la consecució dels objectius.
Per tant, anem cap el mateix punt de sempre: la humanització i el reforç dels vincles com a eina imprescindible per a la sostenibilitat de l’equip i la mateixa empresa.
Així doncs, potenciem la percepció holística com a nova habilitat del lideratge.
Seguim!

Compartir