La Generalitat sotmet a informació pública el projecte de traçat de la millora de la C-15

179
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert el procés d’informació pública del projecte de traçat de millora de la funcionalitat i la seguretat de l’Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Aquesta actuació, amb una inversió estimada en 101 MEUR, inclou la construcció d’un tercer carril i la implantació d’una barrera central fixa del tram entre Vilafranca del Penedès i Capellades i el desdoblament de l’actual carretera entre Capellades i Igualada.
El projecte respon a la voluntat d’adoptar unes solucions tècniques adaptades a les diferents característiques i trànsit que tenen els trams on s’actuarà i que sumen més de 31 quilòmetres.
L’Eix Diagonal (format per les carreteres C-15 i C-37) uneix Vilanova i la Geltrú i Manresa i abasta una longitud de 65 quilòmetres. D’aquest recorregut, 11 quilòmetres tenen dos carrils per sentit –entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès– i 54 quilòmetres –entre Vilafranca i Manresa– tenen un carril per sentit. Aquesta infraestructura, que va entrar en funcionament el 2011, ha potenciat tant les comunicacions intercomarcals com les de més llarg recorregut i ha experimentat un creixement continuat de trànsit, un 35% acumulat. A més, registra un percentatge elevat de pesants, del 12%.
El tram entre Vilanova i Vilafranca del Penedès, on la via té una secció de dos carrils per sentit, l’Eix té intensitats de trànsit a l’entorn dels 30.000 vehicles/dia i, així, presenta una funcionalitat òptima. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat un conjunt d’actuacions al tram que té un carril per sentit de la circulació per a millorar-ne la funcionalitat, atès que presenta aquestes característiques i trànsit:
Al tram entre Igualada i Manresa, el Departament ja ha dut a terme una actuació de separació de fluxos i ara, sotmet a informació pública el projecte de traçat de la implantació d’un tercer carril entre Vilafranca i Capellades i del desdoblament del tram entre Capellades i Igualada.
  • Tram Vilafranca del Penedès – Capellades (B-224): Aquest tram té una longitud de prop de 24 quilòmetres. Registra un trànsit de més de 15.000 vehicles diaris. La solució proposada és la implantació d’un tercer carril a la carretera, de manera que quedi una secció 2+1. Aquest model és una solució òptima per a intensitats de fins a 25.000 vehicles/dia i permet ampliar els trams on es pot avançar –en aquest cas, d’un 20% a un 50%– i millorar-hi les condicions de seguretat en aquesta maniobra. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evita el risc de patir un xoc frontal o frontolateral, que pot tenir conseqüències molt greus.

Les zones d’avançament es van distribuint alternadament amb intervals regulars i equilibradament al 50% per sentit. D’altra banda, en cas d’incidència, la calçada d’un sol carril tindrà l’amplada suficient per a permetre el creuament de dos vehicles. Aquesta solució és compatible amb un futur desdoblament de la carretera, si fos necessari.
  • Tram Capellades (B-224) – Igualada: Aquest tram, de set quilòmetres de longitud, és el que té més trànsit de tot el corredor on s’actuarà; és d’uns 20.000 vehicles diaris i arriba a puntes de 24.000 durant l’estiu. Per adaptar aquest àmbit de l’Eix al trànsit que té actualment i al creixement previst, alhora que  millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, la solució que s’adoptarà és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació (secció 2+2).
En la major part del recorregut, s’aprofita la carretera actual per a formar els dos nous carrils de circulació, tret d’un tram d’orografia complexa, on la carretera va en paral·lel, entre el riu Anoia, a un costat, i la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, a l’altre.
Per aquest motiu, s’ha previst, entre els enllaços de Capellades i la Pobla de Claramunt, la construcció d’una calçada, amb els dos nous carrils, separada de l’actual a diferent nivell i que se situarà per sobre de la línia d’FGC mitjançant una estructura de nova construcció tipus pèrgola, d’1 quilòmetre de longitud i d’una amplada variable entre 11,5 i 23 metres. Aquesta solució tècnica vol minimitzar l’impacte en l’entorn i l’afectació en el curs fluvial.
D’aquesta manera, la carretera actual passarà a ser la calçada sentit Vilafranca del Penedès de la nova via desdoblada i la nova calçada Igualada serà la construïda sobre la línia del ferrocarril.
 Estructures i treballs complementaris
 
Pel que fa a elements constructius, cal remarcar, a banda de l’estructura singular a diferents nivell entre els enllaços de Capellades i la Pobla de Claramunt, l’execució de quatre nous viaductes: del Romaní, de Riudebitlles, del torrent de la Fon d’en Planes i del Forn d’en Monner, de 25, 50, 103 i 165 metres de longitud, respectivament. Aquestes estructures tenen una amplada d’11 metres.
D’altra banda, es preveu l’execució d’un nou vial per a la circulació de tractors i maquinària agrícola entre els enllaços d’Olèrdola i Vilafranca Sud, així com la millora dels camins paral·lels a l’actual C-15 per a facilitar la mobilitat d’aquests vehicles.
 
Els treballs es complementaran amb la senyalització vertical i horitzontal, la instal·lació d’un nou sistema de senyalització variable per a la gestió de la infraestructura i l’execució de les mesures d’integració en l’entorn.
El projecte se sotmet ara a informació pública, amb un termini d’un mes per a particulars i de dos mesos, per a institucions i organismes oficials. Es preveu la redacció del projecte constructiu durant el 2019 i l’inici de les obres durant el 2020, amb un termini d’execució de 24 mesos. Els treballs es desenvoluparan per fases per minimitzar les afectacions a les persones usuàries de la carretera.