30 de novembre de 2018

La Diputació va fer 10.000 inspeccions a comerços per garantir que compleixin la normativa

Aquest matí de divendres, al Museu de la Pell d’Igualada, XXIII Trobada de Serveis Locals de Consum, organitzada per la Diputació de Barcelona. La Trobada és un esdeveniment obert, concebut com un espai de reflexió i d’anàlisi de les polítiques locals de defensa de les persones consumidores, en la qual participen electes municipals, personal tècnic i membres de col·lectius i organitzacions de l’àmbit consumidorista.

El tema central de la trobada ha girat sobre la resposta que es proporciona des de l’Administració Local, en funció de l’àmbit competencial i dels recursos disponibles, a les grans “crisis de consum” que periòdicament afecten a un volum important de persones consumidores i que acostumen a anar acompanyades d’una forta repercussió social.

En aquest sentit, la diputada de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Laura Martínez, ha assegurat que «més enllà de facilitar suport als afectats, caldria dissenyar estratègies proactives per ser capaços de detectar aquestes crisis abans de que finalment esclatin provocant un nombre important d’afectats. La inspecció que realitzem des dels Serveis de Consum de la Diputació pot ser una bona eina per identificar aquestes situacions amb l’antelació suficient».

Per la seva part, l’alcalde d’Igualada i president de la Diputació, Marc Castells, ha afirmat que «des dels municipis i des de la Diputació hem de continuar apostant per defensar els drets dels consumidors, perquè el futur passa per una economia i un consum de proximitat, de qualitat, responsable i sostenible».

El programa de la Trobada de Serveis Locals de Consum incloïa la celebració de la XII Assemblea de la Xarxa Local de Consum i la presentació dels resultats dels X Cercles de Comparació Intermunicipals de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC) corresponents a l’exercici 2017. Els Cercles ajuden en la millora de la qualitat dels serveis a partir de la definició i validació d’indicadors de les OMIC de cada municipi, l’anàlisi de resultats i la comparació entre diferents serveis de consum per identificar els punts forts i les oportunitats de millora.

Durant l’exposició d’aquest resultats, s’ha informat que en el conjunt de la demarcació de Barcelona s’han realitzat prop de 10.000 inspeccions a comerços durant l’any passat per garantir que compleixen la normativa de consum. Un 79 % d’aquestes inspeccions han estat de caràcter informatiu (no sancionadores).

També s’ha remarcat que, en el darrer any i sense comptar la ciutat de Barcelona, es van realitzar 118.657 tramitacions en el conjunt d’Oficines municipals d’informació al consumidor (OMIC), 2.000 de les quals van ser a través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona. El 52 % de les reclamacions ateses han estat favorables, totalment o parcialment, als consumidors.

Finalment, també destaca la valoració que fan els usuaris del servei rebut, amb una nota de 8 sobre 10.

En el decurs de la Trobada, s’ha presentat el Consell Assessor de les Empreses en compliment dels acords aprovats en la darrera Assemblea celebrada a Vilassar de Mar l’any 2017.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article: