Han començat les obres d’instal·lació d’una caldera de biomassa a Montbui

208

Des de fa unes setmanes es duen a terme els treballs per a la instal·lació d’un caldera de biomassa, per tal de produir calor i alimentar els sistemes de calefacció i d’aigua calenta a l’Espai de Salut i Esport Mont-aQua de Montbui. S’espera que el nou equipament pugui estar en funcionament durant el segon trimestre de 2020. A més de ser una energia renovable, més neta i que permet la gestió forestal, la biomassa dona un nou ús als residus forestals i permet un estalvi important en el cost del combustible.

Durant el temps de durada de les obres es poden produir petites afectacions als usuaris del centre (soroll i moviment de maquinària), però no es preveuen majors afectacions en el funcionament normal del centre.

Les dades del projecte
Aquest projecte en concret s’alimentarà amb un caldera de 250 kW de potència, tindrà un consum previst de més de 800.000 kWh anuals i un cost de projecte de 211.941,66 € amb una estimació de reducció d’emissions de 167 tones de CO2. La caldera aportarà escalfor al complex esportiu, tant per climatització i aigua calenta sanitària com per escalfar l’aigua de la piscina.

Amb aquest projecte l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui referma la seva aposta per la transició energètica i la mitigació del canvi climàtic, com a municipi adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Les obres les executa la Diputació de Barcelona a través d’una subvenció dels fons europeus FEDER, en el marc del projecte: Instal·lació de calderes de biomassa a la província de Barcelona – Biomassa pel Clima.