18.3 C
Igualada
Dijous, juny 1, 2023

Començo fer-me gran, hauria d’atorgar un poder?

Fernando Pascual González Barranca
Fernando Pascual González Barranca
Notari de Vilanova del Camí

Quan ens fem grans ens hem de plantejar organitzar la nostra vellesa des del punt de vista personal i patrimonial. El dret ens ofereix algunes eines per poder dur a terme aquesta organització.

En primer lloc, què és un poder? El poder és un instrument jurídic que permet a una persona actuar mitjançant una altra.

En segon lloc, quina és la clau del poder? La confiança. Per permetre que una persona actuï per nosaltres hem de tenir una gran confiança en aquesta persona, per això el poder es podrà deixar sense efecte en qualsevol moment i sense necessitat de donar cap justificació.

En tercer lloc, hi ha altres causes per les quals el poder queda sense efecte? Sí. En el moment en què el poderdant veu disminuïdes les facultats mentals, el poder queda extingit. És cert que hi ha algunes situacions dubtoses, sobretot en el cas de demències i altres malalties en què el deteriorament és progressiu.

Això no obstant, podem evitar que el poder s’extingeixi per la pèrdua posterior de la capacitat del poderdant. És tan fàcil com atorgar un “poder preventiu”. En el poder preventiu direm davant del notari que és la nostra voluntat que el poder continuï produint efectes, encara que en un futur perdem la capacitat, o aquesta es vegi disminuïda.

Posem-ne un exemple… Monste pateix una malaltia que ha provocat que disminueixin les seves facultats mentals i necessita vendre un pis que té a Vilanova del Camí per poder fer front a les seves despeses del dia a dia. Joan, el fill de Montse, apareix a la notaria amb un poder que la seva mare li va concedir fa uns anys. Si el poder no era preventiu no podrà fer la venda, ja que el poder haurà quedat sense efecte per la malaltia de Montse. Això no obstant, si el poder va ser preventiu, preveient aquesta situació de malaltia, podrà realitzar la venda i amb els diners obtinguts pagar les despeses de la seva mare.

En definitiva, el poder preventiu és un instrument que pot evitar molts problemes en el futur si es realitza correctament. Amb l’ajuda del notari podrà realitzar un poder que s’ajusti a les seves necessitats, decidint si el poder començarà a produir efectes en el moment d’atorgar-lo o posteriorment quan es vegin disminuïdes les facultats mentals, podrà concedir més o menys facultats, establir o no instruccions que haurà de seguir l’apoderat en la seva actuació, podrà preveure situacions de conflicte d’interessos, eximir-lo de sol·licitar autorització judicial, podrà crear òrgans de control, obligar l’apoderat a retre comptes de la seva actuació així com establir les causes o terminis en què el poder es extingirà.

Per concloure animar totes les persones que s’acostin a les nostres notaries per poder informar-los sobre les diferents possibilitats. Els notaris com a funcionaris públics que som estarem encantats d’atendre’ls.

Compartir

ESCRIU UN COMENTARI

Més notícies

Mor als 92 anys Antoni Puig, qui va estar durant dècades al capdavant de la Pizzeria Munich

Aquest dimecres ha mort, als 92 anys d'edat, Antoni Puig. Juntament amb la seva esposa Rosa Capdevila, van engegar, al mes de setembre de...

Preguntes freqüents

Quin tipus d’empresa és una empresa familiar? Hi ha diferents tipus d’empresa familiar. Una classificació molt útil és la d’empresa de treball, direcció i...

Què son els “prompts” i per què es poden fer servir?

La Intel·ligència Artificial (IA) ha assumit el rol d’habilitador de totes les noves tecnologies que s’estan implantant en el mercat. És a dir, totes...

Últimes notícies