9 de setembre de 2020

Com ha afectat la COVID-19 al sistema educatiu?

Ivan Ruiz Vendrell
Estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses
Creador d’@academy.ig, Acadèmia Digital

La recent i present pandèmia mundial ha afectat la nostra societat en molts àmbits, fins i tot en el funcionament del sistema educatiu. Són les noves tecnologies les que ens permeten tenir certes facilitats. Però, per tal que aquestes siguin eficients, cal fer-ne un bon ús.

A causa del confinament, el curs escolar de primària i secundària va quedar interromput. Les classes presencials van ser anul·lades i posteriorment, es van reprendre de manera online.

Davant d’aquestes circumstàncies, el professorat hauria de tenir adquirits un mínim de coneixements sobre els recursos online presentats per l’avenç de les tecnologies. Ja que, un bon ús d’aquestes noves tecnologies pot arribar a facilitar i agilitzar molts dels processos necessaris en l’educació i, a més a més, aconseguir centrar-se en el que l’alumne necessita realment.

Així doncs, a causa d’aquesta situació, les classes s‘han vist totalment forçades a fer un canvi de metodologia. Canviant el mètode s’han perdut certs avantatges de la presencialitat, com la interacció entre els alumnes i la relació amb el professorat entre d’altres. Per això, s’hauria d’aconseguir combinar aquests dos mètodes de la manera més eficient possible.

Ja que, per una banda, amb el treball online, s’avança en el treball autònom i es millora la tècnica d’utilitat de les noves tecnologies. I d’altra banda, amb la presencialitat s’interactua amb els altres alumnes i s’aconsegueix un benefici del treball en grup.

El jovent d’avui dia mostra moltes diferències amb totes les generacions anteriors. Gràcies al créixer envoltats de dispositius electrònics, el jovent aconsegueix tenir al seu abast una eina d’entreteniment i alhora una de coneixement. Actualment, qualsevol persona pot arribar a aprendre mitjançant classes online, sempre que aquesta presenti un bon ventall de recursos aplicats per un professor. Si es porta a terme un bon procediment, les classes poden arribar a ser molt més eficients i còmodes que les presencials.

Aquesta situació tan excepcional en la que ens trobem, es presenta com un bon moment per a qüestionar-nos el funcionament de l’educació que reben els nostres fills. Tot evoluciona i en un món on existeix l’internet, on només es necessita una persona vàlida per seleccionar i aplicar materials, permet que no sigui essencial assistir a classes presencials, i poguem treballar des de casa. Disposem de tutorials, deures, exercicis, lectures, vídeos, jocs, vídeo-explicacions, etc. Tenim al nostre abast molts d’aquests recursos que ens faciliten l’estudi online i animen al nostre jovent a repassar des de casa. Acadèmies en línia, canals de “YouTube”, pàgines de “Facebook” o grups de “Telegram”. Per a qualsevol necessitat disposem de diferents recursos, que s’adapten a la situació personal de cadascú, segons el mètode que millor et vagi, els diners que estiguis disposat a gastar-te, o les hores que vulguis invertir-hi.

Els canvis bruscs no són bons ni fàcils per a ningú. Però, en canvi, els progressius són el que anomenem evolució. Sempre és bon moment per evolucionar i en la situació en la qual ens trobem encara ho és més. Com que aquesta nova situació es troba plena de canvis en la nostra vida quotidiana, podem aprofitar per a afegir-hi encara més canvis, però aquests, han d’aconseguir beneficiar-nos a tots i per tant, presentar un balanç positiu en la societat.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article: