Calaf obre la convocatòria a la ciutadania per accedir a tenir un hort urbà

24

L’Ajuntament ha obert el període de sol·licitud per a participar en la convocatòria pública per a la concessió d’un hort urbà a Calaf. En total, s’ofereixen 19 parcel·les d’horts urbans als solars ubicats entre el carrer de Pujalt i el carrer de Laureà Figuerola.

Les tres tipologies disponibles són:

  • Horts en règim de tarifa, subjectes a una tarifa de 36,98€/any i una fiança de 100€. Les llicències tindran una durada de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys.
  • Horts en règim educatiu, amb una llicència de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys.
  • Horts en règim social, amb una llicència d’un any, prorrogable any a any fins a un màxim de 4 anys.

Condicions mínimes generals 

– Ser persona física i major d’edat.

– Estar empadronat a Calaf.

– Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.

– No disposar, a títol de propietari o en lloguer, de cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Calaf o fora d’aquest.

– No haver-se atorgat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.

– No haver estat sancionat prèviament com a usuari dels horts urbans.

– En el cas d’optar a un hort en règim social, estar en seguiment pels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Drets i obligacions 

Les persones beneficiàries tindran el dret a conrear tot tipus d’hortalisses, verdures i flors, sempre que no estiguin prohibides per alguna disposició; a disposar de compost i a tenir accés a un punt d’aigua.

Per altra banda, tindran l’obligació d’utilitzar un sistema de reg gota a gota, a cultivar l’hort seguint les tècniques de l’agricultura ecològica i a realitzar una rotació de cultius que permeti la regeneració natural dels nutrients, entre altres.

Com sol·licitar-lo? 

Les persones interessades a participar en la convocatòria per a la concessió a precari d’un hort urbà de Calaf hauran de presentar la fitxa de sol·licitud normalitzada i la documentació necessària.

Es pot consultar tota la documentació i condicions en el Reglament de règim d’ús dels horts urbans de Calaf adjunt en aquesta notícia.

Per a més informació, es pot contactar amb l’Àrea de Medi Ambient al 938 698 512 o arenascm@calaf.cat.