Big Data aplicat a la gestió de persones

0
420

El rol que exerceixen les àrees de recursos humans a les empreses ha evolucionat constantment des dels seus orígens. Avui dia, en un entorn tan complex i volàtil, les funcions que desenvolupen poden ser claus per al progrés de les organitzacions i esdevenir un avantatge competitiu i diferenciador respecte la resta.

Seguint aquesta tendència, ja fa alguns anys que moltes empreses opten per externalitzar determinades funcions de gestió de personal (com ara l’elaboració de nòmines, contractes…) que no aporten valor a entitats que es dediquen específicament a realitzar aquestes activitats. D’aquesta manera, els departaments de recursos humans poden reinvertir els esforços en gestionar d’una forma efectiva i estratègica el seu equip de professionals.

En aquest punt, el paper de les noves tecnologies és clau. Aquestes han possibilitat el desenvolupament de programes essencials per a l’administració i gestió de persones, així com l’aparició de noves modalitats de treball, com ara el teletreball o treball a distància. Però el seu potencial va més enllà.

El que es coneix com a Big Data o processament de grans quantitats de dades, està començant a introduir-se en el món dels recursos humans. Aquest fenomen, conegut com a People Analytics, permet analitzar les dades dels equips i fer prediccions per tal d’ajudar les empreses a prendre decisions i a gestionar el personal d’una forma més justa, objectiva i eficient.

El tractament de dades facilita l’elaboració de plans de carrera i formacions personalitzades, permet mesurar els nivells de satisfacció i motivació dels empleats, així com els resultats i el rendiment dels equips de treball, facilitar la implementació de sistemes de retribució flexibles i la millora dels processos de reclutament i selecció, entre d’altres.

En definitiva, el que és important és que les àrees de recursos humans de les empreses en general, i sobretot les pimes, siguin capaces de gestionar d’una forma més efectiva els recursos, i els seus professionals puguin invertir més temps desenvolupant aquelles funcions que aporten més valor a la companyia.

Martí Pinyol
Responsable de Gestió de Persones de Grup Carles

Compartir