Anoia Activa lidera una jornada d’intercanvi d’experiències per a l’ocupació entre territoris

31

L’Anoia va acollir diumenge 8 de setembre una jornada d’intercanvi d’experiències entre alguns dels territoris que participen al projecte ‘Treball a les 7 comarques’ del Servei Català d’Ocupació (SOC). Hi van participar tècnics del Consell Comarcal de l’Anoia i de l’Ajuntament d’Igualada, dels ajuntaments d’Amposta i d’Ulldecona, i del Consell Comarcal del Baix Ebre.

El vicepresident primer de Promoció Econòmica i Infraestructures del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, destaca que “des del Consell vam creure convenient impulsar aquest intercanvi d’experiències per a conèixer el treball que fan altres comarques i incorporar aquelles mesures que estiguin funcionant i que puguin donar servei a la ciutadania de l’Anoia. Aquest és el nostre objectiu, fer tots els esforços per a millorar la nostra tasca en facilitar la inserció laboral de les persones que no tenen feina al nostre territori o busquen millorar la seva actual ocupació”.

La cap de l’Àmbit d’Estratègies per a l’Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia, Sílvia Biosca, es va encarregar de presentar l’equip i els serveis de la primera seu de la jornada, el Campus Motor Anoia. Tot seguit, l’equip del projecte ‘Treball a les 7 comarques’ de l’Anoia va presentar els serveis a les persones que s’ofereixen a través d’Anoia Activa, en concret els ‘Dispositius de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials’. Van explicar els municipis d’intervenció, el tipus d’accions, el perfil de les persones usuàries, els resultats obtinguts fins al moment, les metodologies emprades i l’abast territorial de les actuacions.

Ig-nova Empresa d’Igualada va acollir la segona part de la jornada, en què la cap de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Elisabet Pelfort, va fer la corresponent presentació dels serveis de les instal·lacions. A continuació, l’equip tècnic va presentar el programa ‘Accions innovadores que permetin corregir situacions de discriminació i desavantatge laboral per raó de gènere. Atenea’. Es va parlar de l’evolució del projecte, la metodologia, els perfils d’usuàries, i fins i tot es va mostrar un vídeo amb el testimoni d’una persona participant.

Per acabar la jornada, i amb l’objectiu de tenir més informació sobre la concertació territorial, l’equip tècnic del territori del Montsià va explicar els passos i el procés que s’havia seguit per assolir l’Acord Territorial del Montsià.

El projecte Anoia Activa, coliderat pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, té una trajectòria de més de 10 anys en el territori. És una acció subvencionada pel SOC en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. Per la seva banda, ‘Treball a les 7 comarques’ promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica, amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.