Com afectaran les noves restriccions per contaminació al trànsit provinent de l’Anoia?
C

8 de desembre de 2017

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona han posat en marxa, des de l’1 de desembre, la nova normativa a l’entorn de la zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona (ZBE àmbit Rondes de Barcelona), que suposa restriccions en aquesta àrea per als vehicles més contaminants. Inicialment, a partir d’ara, les restriccions s’aplicaran quan la Generalitat de Catalunya declari un episodi de contaminació atmosfèrica (que acostuma a passar 2-3 vegades l’any), i, a partir de l’any 2020, de manera permanent. No cal dir que aquestes mesures també afectaran al trànsit d’entrada a la capital catalana, òbviament el que procedeix de l’Anoia.

L’AMB ha activat el web canvidhabits.com, que explica àmpliament la mesura i permet al ciutadà resoldre els dubtes més freqüents sobre les restriccions de circulació. Per exemple, a través d’una eina online, el ciutadà pot introduir la matrícula del vehicle i saber si està afectat per aquesta mesura, o conèixer els nous títols ambientals de transport alternatius al vehicle privat (T-aire i T-verda). El web també ofereix rutes alternatives, amb transport i pàrquings públics (park&ride), entre d’altres recursos.

La importància de l’etiqueta al cotxe

A partir de l’1 de desembre passat, en situació d’episodi de contaminació ambiental, els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B), no podran circular en aquesta zona de baixes emissions. Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció, els que no tenen etiqueta, corresponen als turismes de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4).

A l’hivern-primavera 2017-18, s’afegeixen a les restriccions les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, queden estaven exempts de la mesura durant el 2017. Els vehicles d’emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular sempre, independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Les restriccions de trànsit s’estableixen entre les 7.00 h i les 20.00 h els dies laborables des de l’endemà de la declaració fins al dia de declaració de final d’episodi. Per tant, mentre duri l’episodi, els vehicles esmentats només podran circular en la franja horària compresa entre les 20.00 h i les 6.59 h dels dies laborables i tots els caps de setmana i festius.

Reforç del transport públic

Durant els episodis de contaminació, el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa: s’augmentarà l’oferta de metro, bus, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies, especialment en les hores punta mentre duri l’episodi. També s’activarà la T-aire, la targeta per als dies d’episodi de contaminació. Des del 2 d’octubre, es pot adquirir la T-verda, que permetrà viatges il·limitats i gratuïts durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no en comprin cap altre.

Per tal de facilitar la circulació dels vehicles de transport públic, el Servei Català de Trànsit instal·larà un carril bus provisional d’entrada a Barcelona a la B-23 (venint de Martorell) durant l’episodi ambiental declarat.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?