Acord de La Veu amb TIC Anoia

71

La Veu de l’Anoia i TIC Anoia han signat un acord de col·laboració per a la producció i promoció conjunta de continguts que fomentin la transformació digital de la indústria i la societat, i per donar visibilitat a l’ecosistema TIC de la comarca format per entitats, empreses, professionals, escoles i universitats. A més, els associats a TIC Anoia tindran condicions especials en la contractació d’espais en les publicacions de La Veu.
Van signar l’acord Pia Prat, directora general de Publicacions Anoia SL, i Jordi Solà, president de TIC Anoia.