A mi m’afecta la Transformació Digital?

16

Cesc Alcaraz
Economista. Soci-director FeedBackGround

Des de fa força temps que sentim per tots els mitjans audiovisuals possibles la frase: Transformació Digital. Tothom es pot fer una idea de què vol dir, però si fem una reflexió sobre com ho traslladaríem a la nostra empresa, la resposta ja no és tant senzilla.

Hi ha moltes definicions a la xarxa d’aquest concepte, però em quedo amb la que proposa l’empresa Salesforce: “Ús de la tecnologia per millorar el desenvolupament de les activitats empresarials i l’abast de les mateixes”.

Partint de la base que les empreses s’han de transformar digitalment per sobreviure (no hi ha excuses!!!), l’eix d’aquesta transformació pivota sobre tres punts:

1. Millora dels processos. Permet automatitzar processos, eliminació de les tasques sense valor i usant el capital humà de forma més eficaç.
2. Nous fluxos de negoci. Les tecnologies emergents permeten abordar projectes i idees que fins aquest moment, era molt complicat fer-ho.
3. Crear experiències pel client. Major facilitat per donar més i millor cobertura a les “n” peticions del clients

Sense ànims de voler ser absolutista ni excloent, una possible forma d’abordar un projecte d’aquest tipus pot ser seguint aquestes 4 fases:

1. Fixar fites i compromís. Des de Direcció es lidera el canvi i amb total transparència es comunica on es vol arribar.
2. Línia de base i objectius. Havent deixat clar el punt anterior, establir un equip de lideratge operatiu que comuniqui i lideri els canvis més operatius.

3. Implementació de solucions. Definició detallada dels canvis a aplicar, execució de la transformació, nous processos, nous models operatius i identificar les noves capacitats que faran falta per aconseguir l’èxit en aquesta implementació i posterior manteniment.

4. Millora continua. Des dels equips de direcció s’executen els canvis i es prenen mesures per assegurar que els nous comportaments estan alineats amb el que es volia aconseguir.

El que és cert és que les grans empreses, en major o menor mesura, ja estan immerses en projectes de transformació. Les petites i mitjanes, per molt que es pensi que no ens afectarà, es fa difícil pensar que no haurem de canviar el nostre model de negoci o adaptar-nos als canvis generats internament a les grans empreses que, molts cops, són els nostres clients.
Ens hi posem?